Do Covid-19, không đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5 năm

Thủ tướng Nguyễn Tấn Phúc báo cáo trước Quốc hội hôm nay (20/10) rằng tăng trưởng kinh tế năm nay và mục tiêu tăng trưởng bình quân 5 năm (2016 – 2020) dự kiến ​​không đạt kế hoạch. Do ảnh hưởng mạnh mẽ của Covid-19. Kinh tế dự kiến ​​tăng trưởng 2-3%, thấp hơn mục tiêu 6,8%. Kết quả này đồng nghĩa với việc tăng trưởng GDP bình quân 5 năm 2016 – 2020 chỉ đạt 5,9%, trong khi mục tiêu đề ra là 6,8%. . Sáng nay (20/10) “Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020”. Ảnh: Hoàng Phong .

Tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người cũng đạt dưới mục tiêu. Mục tiêu đến cuối năm 2020 ước đạt khoảng 2.750 USD, thấp hơn mục tiêu 3.200 – 3.500 USD. , 2 mục tiêu không lý tưởng, và 1 mục tiêu đang được tính toán.

Tuy nhiên, chính phủ cũng đánh giá kết quả năm 2020 là “thành công”.

“Năm sau chúng tôi thực sự đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra trong 4 năm liên tiếp 2016-2019, và năm sau sẽ tốt hơn năm trước. Năm 2020, dù ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19, chúng tôi vẫn Phòng, chống và chữa bệnh thành công. ”- Mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2021-2025 là“ phát triển nhanh và bền vững. ”Trong năm đầu tiên, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung thực hiện“ mục tiêu kép ”phòng chống dịch bệnh. Và sử dụng thích hợp các cơ hội và nỗ lực phục hồi. Trong vài năm tiếp theo, Việt Nam là nước đang phát triển với nền công nghiệp hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình.

Trong giai đoạn 2021-2025, Việt Nam cần có 15 chỉ tiêu chính. Trong đó, tốc độ tăng GDP bình quân khoảng 6,5-7%. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 4.700-5.000 USD, tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 20% ​​GDP, năng suất lao động bình quân tăng trưởng 6,5% / năm … Mục tiêu thực hiện 5 năm theo đánh giá của nền kinh tế Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Thanh đồng tình với đánh giá của Chính phủ. Sau 4 năm đầu đạt và vượt nhiều mục tiêu kế hoạch đề ra, sự bùng nổ của đại dịch Covid-19 vào năm 2020 và ảnh hưởng của thiên tai đã gây tác động nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện. Thực hiện các chỉ số nhất định. Mục tiêu: Trong các khuyến nghị của mình với Chính phủ, Ủy ban Kinh tế cho rằng cần quan tâm nhiều hơn đến nguồn nhân lực để thu hút đầu tư vào công nghệ và sản xuất công nghiệp. Ngành công nghiệp Việt Nam còn thiếu các sản phẩm có thương hiệu, năng lực cạnh tranh và bảo hộ thương hiệu chưa hiệu quả. Ông Vũ Hồng Thanh cho rằng, tăng trưởng nông nghiệp đã được cải thiện nhưng năng suất vẫn thấp, phân bổ vốn và sức hấp dẫn đầu tư chưa đủ. Chỉ có thương mại đã được cải thiện. Cơ cấu sở hữu trong hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại ngày càng tập trung vào khu vực đầu tư nước ngoài. Ông Thanh nêu ý kiến: “Kêu gọi chính phủ có trách nhiệm hơn trong việc ứng phó và thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại một cách hiệu quả”.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?