HSBC kiếm được gần 1,9 nghìn tỷ đồng lợi nhuận tại Việt Nam

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, tỷ lệ an toàn vốn của HSBC (như được định nghĩa trong Thông báo số 13 và số 19) là 12%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo yêu cầu của Ngân hàng Quốc gia là 9%.

Năm 2012, tiền gửi khách hàng của ngân hàng vượt 44,6 nghìn tỷ đồng, tăng 5.307 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay khách hàng tăng 9.200 tỷ lên gần 32.100 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động không bao gồm dự phòng rủi ro tín dụng là 4.022 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu khác như tổng chi phí hoạt động năm trước là 179,3 tỷ đồng, tiết kiệm 4%, tương đương 74 tỷ đồng (năm 2011: 1,867 tỷ đồng). Dự phòng rủi ro tín dụng chiếm 1,09% tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Ông Sumit Dutta, Giám đốc Điều hành Chi nhánh HSBC Việt Nam cho biết, năm 2012, cho vay khách hàng tăng 40% so với năm trước. Theo Ngân hàng Quốc gia, lợi nhuận của toàn ngành năm 2012 đã giảm gần 50% so với năm 2011. Đặc biệt tại TP.HCM, lợi nhuận ngân hàng giảm hơn 96%. Nhìn lại cả năm 2012, bên cạnh những ngân hàng gặp khó, có một số ngân hàng khó tránh khỏi việc lợi nhuận giảm. Điều này là do các ngân hàng thận trọng trong việc phê duyệt tín dụng và không đa dạng hóa việc thực hiện các chức năng của ngân hàng đầu tư nên dễ rơi vào tình trạng thua lỗ lớn.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?