Giá khí đốt tự nhiên tăng là một “ bẫy tiền tệ ”

Trong công văn ngày 5/10, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) thông báo Công ty cổ phần Kinh doanh LNG Miền Bắc đã vi phạm quy định về đăng ký giá. Cụ thể, công ty đã điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 1/10. Tuy nhiên, công văn đăng ký giá đã được gửi lại vào ngày 2/10. cung cấp. Mức độ thông tin (tăng, giảm cột tỷ lệ phần trăm (%) còn thiếu so với lần ghi trước). Do đó, cục quản lý giá yêu cầu Công ty TNHH Khí đốt hóa lỏng Miền Bắc điền phiếu giải trình lý do điều chỉnh giá theo quy định lần đăng ký tiếp theo. Sau khi Bộ Tài chính kiểm tra hồ sơ đăng ký giá ngày 2/10 của 5 công ty luyện cốc và khí dầu mỏ hóa lỏng, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản chính thức thông báo nhiều đơn vị vi phạm trong việc cung cấp thông tin. Bộ yêu cầu các công ty phải nộp đầy đủ bản đăng ký trước khi hoàn thành việc điều chỉnh giá tiếp theo. Mẫu có thể được gửi qua e-mail (cần có chữ ký điện tử) hoặc fax, đồng thời vui lòng gọi điện cho bộ phận kiểm soát giá để xác nhận thời gian gửi và nhận hồ sơ.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần công bố thông tin giá kịp thời sau mỗi đợt điều chỉnh giá bán LPG. (Đặc biệt là giá bán lẻ thống nhất cho người tiêu dùng trên toàn hệ thống tổng đại lý, đại lý và cửa hàng GPLX), đồng thời niêm yết giá theo quy định. .

Kể từ ngày 1 tháng 10, giá gas tự nhiên đã tăng 16.000 đồng. Do đó, giá bán lẻ tiêu dùng hiện nay xấp xỉ 433.000 – 434.000 bình 12 kg. Đây là tháng thứ ba liên tiếp giá gas tự nhiên trong nước tăng mạnh.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?