5.000 doanh nghiệp khác tại Thành phố Hồ Chí Minh ngừng hoạt động

Theo số liệu của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến tháng 3/2013, trên địa bàn có 1.484 công ty ngừng hoạt động, tăng 56% so với tháng trước nhưng giảm so với số công ty ngừng hoạt động. Làm việc vào tháng Giêng. Trong ba tháng đầu năm nay, có 4.982 công ty đóng cửa tại TP.HCM, trong đó phần lớn thuộc khối công ty cổ phần, tiếp theo là các công ty nước ngoài. Trong giai đoạn này, các công ty tư nhân đã sa thải nhiều nhân viên hơn các công ty mới thành lập và mở cửa trở lại. Từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 năm 2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cho phép thành lập. Đối với 2.796 công ty, tăng gần 65% so với tháng trước. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố có 7162 công ty đăng ký thành lập mới, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2012. Số lượng công ty thành lập mới chủ yếu tập trung trong lĩnh vực dịch vụ, trong khi số lượng việc làm mới trong ngành xây dựng giảm so với cùng kỳ. Trong tháng 4, TP.HCM cũng thu hút và tạo cơ hội việc làm cho 27.400 lao động, tăng so với tháng trước. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã đạt được 37% kế hoạch giải quyết việc làm.

Trước đây, các doanh nghiệp trong khu vực còn nhiều khó khăn trong hoạt động, quý I / cuối năm 2013, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã kêu gọi các sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, giúp công ty phát triển kinh doanh. Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Quốc gia để xóa bỏ thế lưỡng nan về lãi suất của doanh nghiệp.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?