HTX khó vay vốn

Điểm nghẽn trong hoạt động của HTX và tìm giải pháp thu hồi vốn là hai chủ đề chính của buổi họp báo diễn ra chiều nay (4/5). - Theo báo cáo của Liên minh HTX, việc HTX tự chủ và tiếp cận vốn tín dụng đang gặp nhiều khó khăn. HTX của người dân có quyền tự chủ dưới 20%, khả năng vay vốn tín dụng rất hạn chế do không có tài sản thế chấp.

“Trong tổng số hơn 20.000 hợp tác xã, chỉ có khoảng 1% được tiếp cận tín dụng”, ông Fan Zongbang, Giám đốc Quỹ Phát triển Hợp tác xã. Tuy nhiên, theo vị này, tỷ lệ thu được vốn của các HTX nông nghiệp thấp hơn. — Khó khăn của HTX là không có thế chấp tài sản hoặc không được hứa cho vay. Trường hợp áp dụng không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đất. Tính hợp pháp của nó chưa được đảm bảo. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị không lập được phương án, dự án kinh doanh khả thi dẫn đến việc sử dụng vốn không hiệu quả. Khả năng sinh lời là lý do khiến các tổ chức tín dụng thường “không muốn” hợp tác ”, ông Bằng nói và cho biết thêm, nguồn hỗ trợ duy nhất là quỹ phát triển HTX. — Theo báo cáo của Liên đoàn HTX, mỗi tỉnh, thành phố có một trung Các quỹ hỗ trợ và 43 quỹ địa phương, tuy nhiên nguồn vốn lưu động của các quỹ này còn rất ít

Nguồn vốn của quỹ trung ương là 136 tỷ đồng, trong khi tổng nguồn vốn của 43 quỹ địa phương chỉ hơn 150 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX, việc giải quyết vấn đề này không chỉ là cấp vốn cho HTX, ngoài vướng mắc về vốn, HTX kinh doanh còn gặp nhiều thách thức như nguồn nhân lực hạn chế, quy mô sản xuất nhỏ, ứng dụng công nghệ và xúc tiến thương mại. Khả năng của công ty có hạn nên giải pháp được đưa ra là phải chuyển đổi mô hình hoạt động.

“Hướng phát triển của liên minh HTX là phát triển HTX để họ tự huy động vốn từ tín dụng. Một trong những biện pháp là phát triển hợp tác xã. Ông Bảo cho biết: “Vì vậy, liên hiệp HTX nên sử dụng từ 225 đến 250 triệu đồng cho mỗi mô hình làm bàn đạp đầu tiên, kể cả đào tạo nguồn nhân lực, ông Bảo nói:“ Thực tế, cách làm này chỉ cần kinh phí ban đầu. , HTX có thể thu hút các nguồn lực khác vào hoạt động ”, ông nhấn mạnh, nếu không sản xuất theo mô hình chuỗi sẽ rất khó có thể thành công.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?