Phát triển cảng cần 1,8 đến 22 tỷ USD

Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển ước tính khoảng 360.000-440.000 tỷ đồng (1,8-2,2 tỷ đô la Mỹ); cơ sở hạ tầng công cộng khoảng 7 nghìn tỷ đến 1.000 tỷ đồng, khu bến Cơ sở hạ tầng từ 2,9 nghìn tỷ đến 3,400 tỷ đồng.

Tại Hội thảo mở rộng và phát triển cảng biển Nam Á diễn ra tại TP.HCM hôm qua, ông Nguyễn Huy Hoàng đã phát biểu, Viện Chiến lược GTVT (Bộ GTVT) cho rằng đây là một yêu cầu kinh phí rất lớn. Do đó, giải pháp tổng thể là huy động tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài nước, trong đó có việc áp dụng hình thức đối tác công tư (PPP).

Hệ thống cảng trước đây của Việt Nam Từ trước đến nay, toàn bộ vốn đầu tư từ ngân sách, tỷ lệ huy động vốn của doanh nghiệp tư nhân, kể cả vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức rất thấp, chỉ khoảng 2% vốn. Năng lực thông quan của cảng tăng từ 103 triệu tấn mỗi năm (2002) lên 294,5 triệu tấn năm 2012-Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, cho biết: “Chính sách đầu tư, xây dựng và quản lý khai thác cảng của Việt Nam có nhiều đổi mới. Chuyển thành khả năng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư theo quy định. “

Trước thông tin phải đầu tư tư nhân, nhiều nhà quản lý hàng hải, hoạt động hàng hải, cảng biển, dịch vụ logistics trong khu vực … đã tham gia tọa đàm Các nước ASEAN đã đưa ra bình luận. – Quỹ đầu tư đại diện cho rằng việc xây dựng cảng biển đòi hỏi vốn đầu tư nhiều và mất nhiều thời gian, do đó, cần có chính sách của Chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư cá nhân: chẳng hạn như hứa không xây dựng cảng mới gần khu vực, thiết lập kết nối giao thông … “Tại Việt Nam, một trong những thách thức chính của mô hình đầu tư PPP là kênh pháp lý chưa hoàn hảo, thiếu đồng bộ, vấn đề là thượng tôn pháp luật, lo ngại nhất là cách ông Hoàng phân tích:“ Đảm bảo quyền lợi quốc gia và chia sẻ rủi ro. “Bên cạnh đó, vấn đề quản lý ở nước ta vẫn còn nhiều kẽ hở. Ví dụ cụ thể nhất là việc di dân chậm của các cảng trên sông Sài Gòn, việc cấp phép và xây dựng nhiều bến container trên địa bàn cũng dẫn đến tình trạng dư thừa công suất trong thời gian ngắn — để kêu gọi Cảng tăng cường đầu tư tư nhân và một số giải pháp đã được đề xuất trong một số cuộc hội thảo: thành lập cơ quan có thẩm quyền có khả năng tuân thủ các cam kết hợp đồng PPP về cảng, đổi mới mô hình quản lý cảng, thành lập cơ quan quản lý cảng theo mô hình chính quyền cảng và xây dựng luật rõ ràng hơn Khung và chính sách đầu tư theo hình thức PPP. -Việt Nam hiện có 49 cảng biển, trong đó có 9 cảng dầu khí ngoài khơi, theo quy hoạch năm 2020 của Chính phủ, Việt Nam cần tập trung xây dựng các cảng nước sâu như Cảng quốc tế Vân Phong, Baia Cảng hàng không Hải Phòng tại Bà Rịa-Vũng Tàu … phát triển cảng khu vực đảo, hiện đại hóa trang thiết bị, dây chuyền … – Việt Nam quy hoạch dài hạn đến năm 2020 và 2030 chia thành 6 nhóm cảng biển theo vùng, quy mô chức năng gồm: Cảng tổng hợp quốc gia, cảng trung chuyển quốc tế, cảng cửa ngõ quốc tế, cảng trung tâm vùng, cảng địa phương, cảng nghiệp vụ.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?