VEIL và VGF đã quyết định ở lại Việt Nam

Các quỹ VEIL và VGF của Dragon Capital vừa tổ chức hội nghị nhà đầu tư thường niên tại TP. Các nhà đầu tư đại diện cho 58,7% vốn cổ phần của VEIL và 74,1% VGF đã đăng ký bỏ phiếu. Đại hội đồng đã thông qua nghị quyết, trong đó có việc phủ quyết việc giải thể quỹ, đồng thời kéo dài thời hạn giữa hai lần bỏ phiếu về hoạt động của quỹ, trong đó VGF được tăng từ 2 lên 3 năm và VEIL được thay đổi từ 2 lên 5 năm. năm.

Ông Hartmut Giesecke, Chủ tịch Quỹ VEIL, cho biết: “Quyết định tiếp tục hoạt động và kéo dài thêm thời gian giữa hai lần bỏ phiếu cho thấy các nhà đầu tư của họ rất lạc quan về triển vọng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.”

Ông Marc Faber, Chủ tịch Quỹ VGF cho biết: “Chúng tôi đã làm mọi cách để đạt được mục tiêu của nhà đầu tư. Giờ đây, khi họ biểu quyết tiếp tục ủng hộ quỹ phát triển lâu dài, chúng tôi rất vui mừng về chiến lược đầu tư.”

Hình ảnh nền kinh tế Việt Nam đã được các nhà đầu tư ghi nhận nhờ nguồn lực dân cư, chính trị ổn định và môi trường kinh doanh cạnh tranh cao. Sự mở rộng của các doanh nghiệp công nghiệp, Chuangchuang Trong những năm gần đây, Việt Nam đã từng bước chuyển đổi từ mô hình kinh tế định hướng tăng trưởng sang một trong những mô hình phát triển bền vững. Hàng loạt các biện pháp cải cách đã bén rễ, thể hiện ở sự ổn định của đồng nội tệ, kiểm soát lạm phát, chính sách tiền tệ và ngân sách được thắt chặt. -Ngoài ra, nhiều cải cách đã được thực hiện. Làm việc trong toàn bộ lĩnh vực ngân hàng và các doanh nghiệp đại chúng. Nói rộng hơn, chính phủ sẽ thực hiện các chính sách thuyết phục để định hình lại mô hình kinh tế của đất nước trong tương lai nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững trong tương lai. Tỷ suất lợi nhuận gộp dự kiến ​​sẽ tăng 5% trong năm nay và 5,5% trong năm 2013.

Ông Dominic Scriven, Giám đốc điều hành Dragon Capital chỉ ra: “Việt Nam được coi là một trong những thị trường rẻ nhất trong khu vực. Lĩnh vực. Việc kiên trì tuân thủ các cải cách sẽ củng cố nền tảng thị trường và tăng định giá cổ phiếu. -VEIL Còn VGF là hai quỹ đầu tư cổ phiếu do Dragon Capital quản lý, trong tháng 9, do đầu tư vào VNM tăng lên nên giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ VGF tăng gần 10 triệu đô la Mỹ so với tháng 8 và do động thái của ACB, Giá trị tài sản ròng của quỹ VEIL đã giảm nhẹ so với tháng 8. Doanh số bán ra, tỷ lệ chiết khấu của hai chứng chỉ quỹ này vào khoảng 16% đến 17%.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?