Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nhiều dự án Viễn thông của Anh không tôn trọng nguyên tắc bình đẳng

Trong cuộc họp Quốc hội diễn ra ngày 31/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiandong phản hồi nghị định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư của British Telecom (theo hình thức giao thầu xây dựng). ). Cơ quan này là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm làm luật.

Theo Bộ trưởng, khi soạn thảo nghị định cần đảm bảo một số nguyên tắc nhất định, trong đó “bình đẳng” là nguyên tắc đầu tiên. Tuy nhiên, một số hợp đồng Viễn thông của Anh được ký kết trước ngày luật có hiệu lực không đảm bảo nguyên tắc này. Diện tích đất được chấp thuận thanh toán cho nhà đầu tư lớn hơn rất nhiều so với giá trị của dự án BT. Ông cho rằng, việc buộc cơ quan biên tập phải quản lý đàng hoàng là một khó khăn lớn. Ảnh: Cổng thông tin Quốc hội -Ngoài ra, Bộ trưởng cho rằng nghị định cũng phải đảm bảo giá đất xác định giá trị quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư dựa trên thị trường. Thực tế cho thấy hầu hết giá đều thấp hơn thị trường và đặc điểm của đất nền là tăng giá sau quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Theo ông, tình trạng này là do phương pháp và tổ chức định giá yếu kém.

Ngoài ra, Bộ trưởng cho biết luật đầu tư quy định phải xác định giá trị dự án BT. Theo luật đấu giá. Theo quy định của Luật Đất đai, đất giao cho chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản phải đấu giá. Đồng thời, pháp luật hiện hành không giám sát việc đấu thầu và đấu thầu cùng một dự án.

Bộ trưởng Ding Tiandong cũng cho biết phương thức đầu tư BT đã được thực hiện trước khi Quốc hội ban hành “Luật Đầu tư bất động sản công”. Vì vậy, các luật đang xây dựng phải điều phối lợi ích của nhà nước và nhà đầu tư. Vì vậy, chính phủ phải xem xét nghiêm túc việc đảm bảo rằng các biện pháp nghiêm ngặt, hợp pháp và không hồi tố được thực hiện, và phải điều phối lợi ích của tất cả các bên.

Quan chức Bộ Tài chính sau đó nói rằng biên bản nhận và giải trình ngày 27 tháng 10 là mười lần. , Cơ quan đã hoàn thành dự án và trình lên chính phủ. BT là hình thức đầu tư được ký kết giữa cơ quan nhà nước có liên quan và chính phủ. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình cho nhà nước, nhà nước tạo điều kiện để nhà đầu tư thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hoặc thanh toán cho nhà đầu tư theo thỏa thuận. Thỏa thuận trong hợp đồng BT.

22 tỉnh, thành phố thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT. Trong việc xác định quỹ đất để thanh toán thực hiện Dự án BT còn thiếu. Ngoài ra, phương pháp xác định giá trị quyền sử dụng đất của quỹ đất chưa rõ ràng …

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?