Tập đoàn Bình Dương đặt mục tiêu đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025

Trong mười năm qua, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và nhiều hiệp hội, công ty đã tổ chức gặp mặt vào năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Hoàng Chênh cho biết ủy ban tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương tới. 11. Nhiệm kỳ 2020-2025 vừa được tổ chức thành công và 30 mục tiêu quan trọng đã được giải quyết. Về góc độ kinh tế, tỉnh ta đặt ra mục tiêu nhanh chóng hoàn thành mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài vượt 9 tỷ đô la Mỹ.

Mục tiêu này có cơ sở để hoàn thành nhanh chóng, vượt kế hoạch đề ra trong những năm gần đây. Tại đây, Bình Dương vẫn ở vị trí dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Từ năm 2016 đến năm 2020, Ontario có kế hoạch thu hút 7 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng thực tế đã hoàn thành một năm trước. Đồng thời, tính đến ngày 15/10, tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 1,7 tỷ đô la Mỹ, vượt 19% kế hoạch năm 2020. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 3.909 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 3.520 tỷ đô la Mỹ. – Quang cảnh gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh, hiệp hội và công ty vào năm 2020. Ảnh: Tạp chí Tiểu My / Bình Dương .—— Lãnh đạo tỉnh cho biết trong 10 tháng qua, mặc dù ảnh hưởng nặng nề của cơn bão đến kinh tế quốc dân-ngày 19 và tình hình thiên tai nhưng Bình Dương vẫn đảm bảo tăng trưởng ổn định. Sản xuất công nghiệp có nhiều dấu hiệu khả quan, thị trường xuất nhập khẩu tiếp tục phục hồi, công ty tăng cường đơn hàng, tập trung sản xuất vào thời điểm cuối năm. – Chỉ trong 10 tháng, số sản xuất công nghiệp tăng 6,77% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ vượt 20,8 nghìn tỷ đồng, xuất khẩu kinh doanh vượt 22 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,85 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/10, vốn đầu tư nước ngoài trong nước đã thu hút được gần 59,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có gần 47.600 công ty với tổng vốn 424 nghìn tỷ đồng. Trong sự kiện, lãnh đạo tỉnh cũng đánh giá cao sự đóng góp của công ty và hiệp hội vào sự phát triển kinh tế địa phương. Sự ủng hộ, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp sẽ trở thành động lực để người Bình Dương nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn cầu, có những bước đi mạnh mẽ mới và xây dựng tỉnh nhà. Ông Ruan Huangchao nói: “Hãy trở thành một trung tâm công nghiệp hiện đại và một thành phố văn minh”.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?