Tỷ lệ nợ xấu của BIDV là 2,77%.

Trong quý 3, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 2,7 nghìn tỷ đồng, tính đến ngày 30 tháng 9, tổng cộng là 5,404 tỷ đồng. Phần lớn doanh thu của BIDV đến từ hoạt động dịch vụ. Đặc biệt trong quý III, doanh nghiệp đạt lợi nhuận 438 tỷ đồng, lũy kế 815 tỷ đồng. Ngoài chứng khoán đầu tư lỗ 140 triệu đồng, các mảng kinh doanh khác như kinh doanh ngoại hối, chứng khoán đều có lãi.

Quý III, BIDV lãi sau thuế 196 tỷ đồng, lũy kế 30/9 đạt 1.506 tỷ đồng. Bản cáo bạch của BIDV cho thấy năm 2012, ngân hàng này đặt mục tiêu đạt 4.540 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến ngày 30/9, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng chỉ đạt 1,986 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2/3 năm tài chính, BIDV mới hoàn thành chưa đầy 50% kế hoạch năm.

Tổng dư nợ cho vay của ngân hàng mẹ BIDV tính đến ngày 30/09 là 339,144 tỷ đồng. . Đồng thời, nguồn vốn huy động được lên tới 294.123 nghìn tỷ đồng. Phân tích dư nợ cho vay cho thấy, nợ xấu (từ nhóm 1 đến nhóm 3) chiếm 2,77% tổng dư nợ. Tuy nhiên, trong quý 3, BIDV đã cung cấp tới 1.655 tỷ đồng và đến ngày 30/9 là 2.478 tỷ đồng. -Trong số dư nợ cho vay, nợ ngắn hạn của BIDV là 57%, tương đương 190,677 tỷ đồng. Đồng Việt Nam. . Đồng thời, BIDV có thể mất 3.984 tỷ đồng nợ, tức chỉ bằng 1,2% tổng dư nợ. mười. Nói chung, BIDV phải được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong vòng 90 ngày kể từ ngày được chấp thuận.

Thanh Thanh Lan

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?