Các công ty châu Âu vẫn đặt nhiều hy vọng vào Việt Nam

Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu Việt Nam (EuroCham) cho biết chỉ số BCI trong quý I chỉ là 78, giảm 7 so với quý trước. Tuy nhiên, nhìn chung người ta cho rằng các công ty Việt Nam có điều kiện hoạt động. 67% người cho biết họ hoạt động tốt trong quý đầu tiên. — Lạm phát không còn là mối quan tâm chính của các thành viên EuroCham. 77% số người được hỏi tin rằng lạm phát “sẽ không có tác động” hoặc “không đáng kể.” Cả hai công ty đều tin rằng lạm phát sẽ không đe dọa hoạt động kinh doanh của họ.

Công nhân nhà máy dệt ở Việt Nam. Ảnh: Reuters-Về nguồn nhân lực, khoảng 40% công ty không thay đổi kế hoạch. 38% muốn tăng, và chỉ 10% muốn giảm nhẹ số lượng nhân viên hiện tại.

Khi được hỏi về kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong quý II, gần một nửa số thành viên Phòng Thương mại Châu Âu tin rằng tình hình sẽ tiếp tục được “ổn định và cải thiện.” “Do đó, khoảng 90% công ty có ý định duy trì mức đầu tư hiện tại hoặc tăng cường đầu tư.

Tuy nhiên, số công ty có quan điểm tích cực về triển vọng kinh doanh trong quý tới giảm nhẹ, đạt 69%. Gần một nửa. Trong số những người được phỏng vấn cũng cho biết tình trạng tham nhũng và môi trường pháp lý vẫn chưa được cải thiện. Năm 2017, họ tiếp tục bày tỏ sự kỳ vọng tích cực của các quốc gia thành viên Phòng Thương mại Châu Âu đối với Việt Nam, nhưng họ không lạc quan như năm ngoái. “

Nhưng ông khẳng định rằng BCI’s Sự sụt giảm không có nghĩa là các công ty đã mất niềm tin vào môi trường kinh doanh. “Ngược lại, nó tuyên bố rằng các nhà đầu tư rất hy vọng có được khả năng cạnh tranh, minh bạch, bền vững và lực lượng lao động được đào tạo tốt. Cơ hội kinh doanh tốt. Chưa đủ để thu hút cộng đồng. Bây giờ là EuroCham, đó có thể là một dấu hiệu tốt”, ông kết luận.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?