Hà Nội đề xuất giữ phí trước bạ ô tô ở mức 12%

Theo dự thảo nghị quyết về việc ban hành, bãi bỏ một số tiêu chuẩn mức phí trên địa bàn Hà Nội đang được lấy ý kiến, thành phố đề xuất giữ nguyên mức phí trước bạ ô tô lần đầu. Từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm 12%, bằng mức áp dụng hiện hành.

Hà Nội dự kiến ​​áp dụng mức phí trước bạ từ năm 2017 cao hơn 2% so với quy định của Chính phủ. Ảnh: Hoàng Hà

Theo Nghị định 140 của Thủ tướng Chính phủ vào giữa tháng 10, đề xuất này cũng cao hơn 2% so với mức 10% mà các tỉnh, thành đã áp dụng. – Vẫn theo Nghị định số 140, khi cần áp dụng mức thuế suất cao hơn theo tình hình thực tế của từng địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quản lý trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng không vượt quá mức 50% trên tổng mức thuế suất. Do đó, mức phí trước bạ 12% mà Hà Nội đề xuất vẫn nằm trong “khung” quy định của Chính phủ.

Trong thời gian này, việc điều chỉnh lệ phí trước bạ xe ô tô sẽ được xem xét và quyết định. Kỳ họp thứ ba của Ủy ban nhân dân thành phố khóa 14 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12. Nếu được chấp thuận, các khoản phí này sẽ được tính từ ngày 01/01/2017.

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?