Mục tiêu của VietinBank là năm 2013 đạt lợi nhuận 8,6 nghìn tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thường niên ICBC (Vietinbank-Mã: CTG) dự kiến ​​được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 13/4. Theo tài liệu chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông, Ngân hàng Việt Nam dự kiến ​​tăng 45% vốn cổ phần lên 38.787 tỷ đồng, tăng vốn 55% và đạt 52 nghìn tỷ đồng vào năm 2013.

Việc tăng vốn chủ yếu do chia cổ phần cho cổ đông chiến lược – Ngân hàng Mitsubishi UFJ (BTMU). Sau khi tăng vốn, cơ cấu cổ phần của ngân hàng cũng đã thay đổi. Vốn nhà nước nắm giữ 64,3% cổ phần, Ngân hàng Mitsubishi UFJ và Công ty Tài chính Quốc tế nắm giữ lần lượt 20% và 8% cổ phần. hoạt động. — Pan Huixiong, Thống đốc Ngân hàng Việt Nam. Ảnh: Thanh Lan .

Về lợi nhuận trước thuế, Ban lãnh đạo công ty ước tính lợi nhuận đạt 8,6 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2012. Tỷ lệ khả năng thanh toán vượt quá 10% và tỷ lệ nợ xấu cao hơn. Ít hơn 3% kiến. Lợi nhuận là một trong những mục tiêu được nhiều người quan tâm nhất của Ngân hàng Việt Nam, bởi xét về quy mô lợi nhuận, năm 2012 đây là ngân hàng dẫn đầu ngành. Tuy nhiên, năm ngoái, cùng một ngân hàng đã mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ 9 nghìn tỷ đô la Mỹ, nhưng không thực hiện được kế hoạch và phải điều chỉnh mục tiêu cắt giảm 1,5 nghìn tỷ đồng vào phút cuối.

Lợi nhuận toàn ngành ngân hàng năm ngoái giảm mạnh, đối với hầu hết các doanh nghiệp lớn, rất khó đạt được con số nghìn tỷ đồng đề ra hồi đầu năm. So với mục tiêu đặt ra vào đầu năm 2012, kế hoạch lợi nhuận 8,6 nghìn tỷ đô la Mỹ của Ngân hàng Việt Nam được coi là “không đáng kể” so với mức 9 nghìn tỷ đô la Mỹ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua. VnExpress, Giám đốc cấp cao của một ngân hàng đại chúng cho biết: “Tình hình kinh doanh khó khăn như vậy nên trong năm 2013, không có ngân hàng nào đủ khả năng để đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh”.

Năm 2012, VietinBank tháng 5/2012. Phát hành thành công 250 triệu đô la Mỹ trái phiếu quốc tế (trái phiếu tín chấp) Năm 2012, cổ đông Vietinbank đã chọn BTMU là nhà đầu tư chiến lược nước ngoài bằng việc lựa chọn phát hành hơn 644 triệu đô la Mỹ cổ phiếu BTMU vào quý I hoặc quý II của quý này. Việc chuyển nhượng hàng quý thỏa thuận hợp tác này với số tiền 743 triệu đô la Mỹ (tương đương 15,465 tỷ đồng) – được báo chí đưa tin vào năm 2012 rằng chủ tịch Ngân hàng Việt Nam, Fan Pxiong, đã tuyên bố sẽ duy trì tốc độ tăng tỷ lệ cổ tức và trong năm 2013 Tiếp tục chia cổ tức, tỷ lệ cổ tức dự kiến ​​cho năm nay là 13% .- Số lượng cổ đông Ngân hàng Việt Nam dự kiến ​​tổ chức đại hội đồng cổ đông tại Hà Nội Ngày 13/4 cổ đông. Hạn chót chốt danh sách cổ đông dự họp là ngày 22/3-Tăng Thanh Lan

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?