HSBC: “RCEP sẽ bao phủ hơn 50% GDP toàn cầu”

Ngày 15/11, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) gồm 10 nước ASEAN và 5 nước đối tác (gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand) đã được ký kết. , Sẽ bao phủ 30% GDP toàn cầu. Đây là ước tính RCEP-15 không có Ấn Độ.

Thỏa thuận cũng cung cấp khả năng gia nhập Ấn Độ, quốc gia đã rút khỏi các cuộc đàm phán vào tháng 11 năm 2019. Theo dự báo của HSBC, đến năm 2030, ngay cả khi không có Ấn Độ, RCEP sẽ tạo ra một thị trường chiếm khoảng 50% GDP toàn cầu.

Thỏa thuận này đã được thương lượng vào năm 2013. Lúc đầu nó rất chậm. Kể từ năm 2017, tiến độ chỉ bắt đầu nhanh hơn, do lo ngại về chủ nghĩa bảo hộ gia tăng ở nhiều nền kinh tế trên thế giới. Ông Tim Evans, Giám đốc điều hành HSBC Việt Nam, nhận xét rằng việc ký kết RCEP thể hiện sự tin tưởng hoàn toàn vào việc mở cửa thị trường. Trong bối cảnh thương mại quốc tế tiềm ẩn nhiều xáo trộn sẽ kéo theo tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn và sâu hơn. Thỏa thuận cũng sẽ giúp phục hồi kinh tế sau Covid-19. Ông nói: “Nền kinh tế toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ và đưa lực hấp dẫn đến gần trung tâm kinh tế châu Á hơn.” Tài liệu chính thức của RCEP vẫn chưa được công bố, nhưng theo báo cáo ngày 15/11, thỏa thuận sẽ loại bỏ thuế quan và hạn ngạch. Đối với 65% sản phẩm thương mại trong khu vực, thuế suất 0% của các mặt hàng được hoàn thành mỗi năm sẽ gần 90% trong 20 năm tới.

RCEP nhằm mục đích đơn giản hóa các hiệp định thương mại chồng chéo mà hầu hết các thành viên đã cùng Thỏa thuận thương mại đầu tiên giữa Trung Quốc là hai biện pháp tiết kiệm chính.

Hiệp định cũng thiết lập các quy tắc xuất xứ chung, cho phép các nhà xuất khẩu sử dụng các quy tắc xuất xứ giống nhau trong những trường hợp tương tự. Khi đàm phán trong EU, các thành viên khác có thể được hưởng ưu đãi về đầu vào của họ, điều này được HSBC nhấn mạnh, đây là nền tảng để tiếp tục tự do hóa trong tương lai gần. Nó cũng bao gồm khả năng thích ứng của ch trong dịch vụ, sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử, cạnh tranh và mua sắm chính phủ. Mặc dù tiêu chuẩn của nó thấp hơn so với các hiệp định thương mại tự do khác, RCEP cho thấy châu Á vẫn đang phát triển. Đạt được tự do hóa thương mại trong khi nghi ngờ và tăng cường bảo hộ ở các khu vực khác.

Việc ký kết hiệp định ban đầu phải được các quốc gia, ít nhất 6 thành viên ASEAN và 3 đối tác chấp thuận và nó sẽ có hiệu lực vào nửa cuối năm sau

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?