Hai công ty khác sẽ niêm yết cổ phiếu

Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận cho phép hai công ty tại TP.HCM được thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gồm Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình và Công ty cổ phần Giấy. Trong đó, Công ty Dầu thực vật Tân Bình dự kiến ​​phát hành 3,99 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị tương đương 39,9 tỷ đồng. Dầu thực vật Tân Bình sẽ bán 3,79 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, 200.000 đơn vị còn lại sẽ bán cho nhà đầu tư bên ngoài thông qua hình thức đấu giá công khai.

Công ty dầu thực vật Bình Bình bắt đầu hoạt động từ năm 2005. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, mua bán các sản phẩm chế biến từ dầu, dầu thực vật và dầu thực vật. Ngoài ra, công ty còn chế biến thức ăn chăn nuôi, sản xuất bao bì, kinh doanh nguyên, vật liệu cho các sản phẩm dầu thực vật, nông, lâm nghiệp.

Công ty Cổ phần Giấy Vinh Huệ cũng đã bán 1 triệu cổ phiếu, trong đó 743.500 cổ phiếu là cổ đông hiện hữu, 59.000 cổ phiếu phát hành cho cán bộ chủ chốt, 197.500 cổ phiếu còn lại phát hành để tăng vốn. Đơn vị phát hành giấy Vinh Huê là Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS). Vốn hiện tại của Công ty Giấy Rongshun là 12 tỷ đồng.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?