Các “ ông lớn ” trong ngành hàng tiêu dùng vẫn siêu lợi nhuận

Cho đến nay, nhiều công ty niêm yết sản phẩm tiêu dùng đã công bố KQKD quý IV và cả năm 2012. Và báo cáo tài chính (chưa được kiểm toán) của các công ty lớn trong danh mục này cho thấy hoạt động khả quan. Báo cáo tài chính của Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) cho thấy, doanh thu bán hàng và cung ứng trong quý IV là 7.238,9 tỷ đồng, tăng gần 1.100 tỷ đồng (khoảng 18%) so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả là lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 1.639,9 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 1.034,3 tỷ đồng trong quý 4 năm 2011.

Bà Mai Kiều Liên, Giám đốc điều hành Vinamilk, cho biết tổng lợi nhuận sau thuế quý IV tăng 58,55 do cùng kỳ năm trước lợi nhuận từ hoạt động thương mại tăng, doanh thu của công ty tăng 17%, tăng so với cùng kỳ năm ngoái. 54%. Đồng thời, nhờ sự hỗ trợ của các nhà cung cấp nên thu nhập khác cũng tăng lên, đạt 159 tỷ đồng, năm 2012 doanh thu của sự kiện này đạt 27,337 tỷ đồng, tăng hơn 5 nghìn tỷ đồng so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế do đó đạt 5.785,8 tỷ đô la Mỹ, tăng xấp xỉ 39% so với năm 2011 và tăng 20% ​​so với mục tiêu đề ra năm ngoái. Đồng thời, Vinacafe Biên Hòa, một công ty lớn khác sở hữu thương hiệu cà phê hòa tan Vinacafe, cũng đạt kết quả kinh doanh vượt trội trong năm 2012. Nó hoạt động dưới sự kiểm soát của Masan Group, với một cổ đông sở hữu hơn 51% cổ phần.

Theo báo cáo kết quả hoạt động giữa năm do Vinacafe Biên Hòa công bố, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 tăng 55% so với cùng kỳ lên 728,3 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận sau thuế đạt 151,6 tỷ đồng. Tăng hơn 210% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2012, doanh thu của Vinacafé Biên Hòa là 2.141,7 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 303,8 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2011, vượt kế hoạch 300 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông đã được tổ chức. Ở ngành bánh kẹo, Kinh Đô cũng công bố lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2012 là 528 tỷ đồng, tăng 53% so với năm trước. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thành quả này: hiệu quả hoạt động tốt, chi phí lãi vay thấp dù thu nhập doanh thu thuần và dịch vụ chỉ tăng 1,1%. Trừ thuế, mảng này đạt lợi nhuận hơn 398 tỷ đồng, tăng 42,8% so với năm 2011. Theo Kinh Đô, kết quả trên chủ yếu là do bộ phận tập trung vào phát triển sự nghiệp cơ bản. Cốt lõi là thức ăn.

Theo TBKTSG

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?