Nhà tương lai học nổi tiếng-Patrick Dixon đã đến Việt Nam

Tiến sĩ Patrick Dixon sẽ chủ trì hội thảo quốc tế “Những Dự báo và Chính sách Kinh tế Vĩ mô Việt Nam-Tư duy Chiến lược của Thống đốc 2013-2015”. Kế hoạch do Khoa Quản trị Kinh doanh Đại học FPT (FSB) và Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Nội (HBA) phối hợp tổ chức, được sự bảo trợ của Ủy ban Lý luận Trung ương và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Khi Tiến sĩ Patrick Dixon đồng ý làm người phát ngôn cho Việt Nam, ông nói: “Mặc dù nằm ở trung tâm của cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới trong nhiều năm, Việt Nam vẫn là một quốc gia có tiềm năng phát triển rất lớn.” – Theo ông, Trong 25 năm qua, với sự xuất hiện của các nhà máy Canon, Samsung, Intel tại Việt Nam, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 200 tỷ USD và có tới 14.000 dự án đầu tư công. Tổng giá trị đầu tư có thể lên tới 1 tỷ đô la Mỹ … Số liệu trên cho thấy Việt Nam sẽ trở thành công xưởng toàn cầu trong tương lai.

Tiến sĩ Patrick Dixon nói thêm: “Câu hỏi quan trọng nhất mà tôi sẽ thảo luận là các nhà lãnh đạo sẽ làm như thế nào, và làm thế nào để nắm bắt xu hướng toàn cầu, thấy trước lợi ích của hội nhập kinh tế quốc tế và có thể tích hợp các dự án công nghiệp Bị thu hút mạnh mẽ bởi Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia hoặc Malaysia. Các nhà tư tưởng quản lý nổi tiếng cũng chia sẻ Việt Nam nên làm gì để thúc đẩy thương mại thế giới. Phát triển các thị trường nội địa như ngân hàng, bất động sản hoặc y tế; Việt Nam xuất khẩu hiệu quả hàng hóa, dịch vụ và công nghiệp phần mềm Điều kiện tiên quyết là gì? -Tham gia hội thảo trực tiếp tham gia phản biện và trao đổi Tại hội thảo, các nhà hoạch định chính sách Việt Nam, các chuyên gia kinh tế và quản trị có kinh nghiệm cũng đã tham gia buổi phản biện do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ sẽ giới thiệu về cuốn “Macroecon Chính phủ Việt Nam” “Hướng dẫn tổ chức quản lý 2013-2015”; TS Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đánh giá về “Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam 2012”.

Ngoài ra, Giáo sư Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng, cũng sẽ tổ chức cuộc họp lý luận tập trung của Hội đồng để chia sẻ “Định hướng chiến lược kinh tế Việt Nam 2013-2015”; Giám đốc điều hành Freshfields Bruckhaus Deringer tại Việt Nam, và nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam Tony · Ông Tony Foster nói về “Các giải pháp đầu tư của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế xã hội và kinh tế toàn cầu giai đoạn 2013 – 2015”.

Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký tham gia hội thảo, vui lòng bấm vào đây

Phương Thảo

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?