TP HCM phát hành trái phiếu 2.000 tỷ đồng

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua tờ trình về việc phát hành 2 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương tại kỳ họp thứ 22 (hội nghị chuyên đề) vào sáng 10/11. – Mệnh giá của trái phiếu là 100.000 VND. Trong đó, dự kiến ​​phát hành 500 tỷ đồng cho kỳ hạn 15 năm; 20 năm: 500 tỷ đồng và kỳ hạn 30 năm: 1.000 tỷ đồng. Nguồn vốn trả nợ gốc và lãi trái phiếu do ngân sách thành phố bảo đảm.

Lê Thanh Liêm, phó chủ tịch điều hành của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết rằng kế hoạch thu ngân sách năm nay đến từ thành phố. So với dự toán thành phố giao chỉ đạt 85%. Trong số đó, thu từ tiền sử dụng đất ước chiếm 85% nộp ngân sách. Thu xổ số kiến ​​thiết ước thực hiện 98%, thu cân đối thuế, phí đầu tư phát triển cũng thấp hơn dự toán, ước đạt 81% giá trị dự toán.

“Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là giải pháp cần thiết để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy nguồn chi đầu tư công, cân đối nguồn vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm.” Ông Liêm cho rằng, lãi suất thị trường hiện nay tương đối thấp. Các công ty bảo hiểm muốn đầu tư vào trái phiếu dài hạn .—— Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại cuộc họp sáng ngày 10 tháng 11. Ảnh: Trung Sơn .—— Năm 2003-2007 và 2012- Năm 2018, thành phố Hồ Chí Minh phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, thu hút sự quan tâm của các ngân hàng thương mại và công ty bảo hiểm. Giám đốc thông tin thêm, đây là lý do cần phải huy động vốn ngân sách để đầu tư, thành phố quyết tâm thực hiện bước này, đây là lý do Bộ Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chuẩn bị nội dung này .— – “TP.HCM là địa bàn duy nhất có đủ điều kiện. Bà Hà cho rằng phải tuân thủ các yêu cầu khắt khe và điều kiện thị trường thuận lợi để thực hiện các nghĩa vụ của chính quyền địa phương. Đồng thời, bà cho biết sau khi hoàn tất các thủ tục, TP.HCM sẽ phát hành 2 nghìn tỷ đồng vào ngày 24 tháng 12. Chủ tịch Chính phủ Nhân dân TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đang lo lắng về cuối năm. Cân nhắc việc phát hành trái phiếu khi cần gấp. Không thể chủ quan và bỏ qua, vì chúng tôi tin rằng mình có kinh nghiệm và chính phủ đang làm việc này. Phát hành trái phiếu là không tốt. Trái phiếu được phát hành vào ngày 24 tháng 12. Lê nói.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?