Kết quả của đề án tái cơ cấu nền kinh tế sẽ sớm được trình

Trước đó, ngày 19/2, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án lớn liên quan đến tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020. /2013. Trọng tâm của tái cơ cấu bao gồm đầu tư công, các tổ chức tín dụng, công ty nhà nước và doanh nghiệp.

Cho đến nay, mặc dù chưa có báo cáo chi tiết về kết quả thực hiện, nhưng Bộ Kế hoạch đã có văn bản trình Chính phủ tại cuộc họp thường kỳ gần đây nhất được tổ chức vào tháng 8, nơi cơ quan này đã trình bày chi tiết việc thực hiện kế hoạch sắp xếp lại trong những năm gần đây. Nhờ đó, nhiều năm qua, việc chấn chỉnh đầu tư công đã khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải. Dự kiến ​​từ năm 2016 đến năm 2020, nhà nước sẽ kiểm soát đầu tư công do tập trung quản lý. Về sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, Thứ nhất Bộ trưởng phê duyệt đề án sắp xếp lại 17 tập đoàn kinh tế, công ty nhà nước và chấm dứt mô hình thí điểm công ty có 2 lĩnh vực thuộc ngành xây dựng (Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam và Nhà ở Việt Nam và Tập đoàn phát triển đô thị-HUD), đã trình Bộ Chính trị quy hoạch tập đoàn công nghiệp (Vinashin) phê duyệt việc tiếp tục tổ chức lại ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam. Các bộ khác nhau cũng đã phê duyệt 26 dự án tái tổ chức thành viên. Về việc sắp xếp lại hệ thống tổ chức tín dụng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết hoạt động của hệ thống đã từng bước đảm bảo an toàn.  Tính ổn định, nguy cơ hỏng hóc cơ bản bị bác bỏ. Bank Negara cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 8 phương án tái cơ cấu với 9 ngân hàng TMCP yếu kém hơn. Tính đến nay, toàn hệ thống chỉ còn 34 ngân hàng, tức là ít hơn 3 ngân hàng so với trước khi sắp xếp lại. Ngoài ra, Ngân hàng Quốc gia cũng đã trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự thảo xử lý nợ xấu và phương án thành lập tài sản công ty. Tổ chức quản lý. Cơ quan Tín dụng Việt Nam (VAMC) đặt mục tiêu cung cấp thêm công cụ để quản lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng.

Nhưng theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan (Phạm Chi Lan), kết quả của quá trình tái cơ cấu là không đúng. Hiệu suất và quán tính vẫn rất cao. Ông cho biết: “Hiện nay, có hai đề án trong ba lĩnh vực mới: tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu tổ chức tín dụng, tiến độ thực hiện cũng rất chậm.” Việc tái cơ cấu doanh nghiệp mới dừng lại ở việc trình Chính phủ phê duyệt và tập trung giảm phi công nghiệp. Các tập đoàn và công ty đầu tư, nhưng công ty được tổ chức lại sẽ hoạt động như thế nào? , Chưa tập trung vào vấn đề gì và làm sao để hoạt động minh bạch. Trong ngành ngân hàng, cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy hiệu quả của các ngân hàng sau sáp nhập, nợ xấu vẫn là một vấn đề nan giải. Vị chuyên gia này cho rằng: “VAMC không phải là thần dược giải quyết nợ xấu của hệ thống hiện nay”

Trong báo cáo trình Chính phủ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan này cũng chỉ ra rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Cụ thể, việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước chưa được thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra, tiến độ thực hiện tái cơ cấu, luật vốn chủ sở hữu và thoái vốn còn chậm, nhất là việc hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực này. – Về chấn chỉnh đầu tư công, do trước đây nhiều dự án đã được phê duyệt cân đối được nguồn vốn nên chưa xử lý được, nhất là địa phương quản lý. Quá trình tái cơ cấu các ngân hàng còn rất yếu, gặp một số khó khăn, vướng mắc đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, ví dụ như khung pháp lý về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng chưa hoàn thiện, trong nước thì không. Bà Lan cho rằng, do chưa có đủ nguồn lực để hỗ trợ tài chính nhưng lại thiếu sự hợp tác của các cổ đông lớn của các ngân hàng yếu kém … Từ đó, chính phủ cần nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới. Bởi tái cơ cấu thành công sẽ giúp nền kinh tế khắc phục được những yếu kém bên trong, tăng trưởng ổn định, vượt qua khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ra.

Sau khi trình Chính phủ xem xét vào tháng 9, báo cáo kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu toàn diện nền kinh tế sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp tới.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?