VPBank giảm 20% lợi nhuận trong năm 2012

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV / 2012. So với quý trước, thu nhập lãi thuần tăng nhẹ 50 tỷ đồng, nhưng chi phí hoạt động cũng tăng đáng kể. công bằng. Trong quý IV, VPBank phải phân bổ một khoản tiền lớn để trang trải nợ xấu. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý IV cao gấp năm lần so với quý III. Ngoài ra, lỗ kinh doanh ngoại hối cũng tăng mạnh. Kết quả là, lợi nhuận trong quý cuối năm 2012 chỉ đạt 57,6 tỷ USD, chưa bằng 30% so với quý III. Dự phòng vượt 470 tỷ USD nên lợi nhuận thực tế giảm mạnh. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, lợi nhuận sau thuế của VPBank là 636 tỷ đồng, giảm 21% so với 800 tỷ đồng năm 2011.

Cũng như hầu hết các ngân hàng khác, nợ xấu cũng là một trong những trở ngại. VPBank đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2012. Trong năm 2012, dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng đã tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái, từ 148 tỷ đồng lên 476 tỷ đồng. Bản thân chi phí hoạt động cũng “đội” lên so với năm 2011 là 500 tỷ đồng. – Tại thời điểm 31/12/2012, nợ xấu của VPBank đã vượt 1.000 tỷ đồng, chiếm 7% tổng dư nợ. Tính đến 31/12, VPbank đã huy động được gần 60 nghìn tỷ đồng tiền gửi, trong khi cho vay khách hàng đạt gần 36,9 nghìn tỷ đồng.

Thanh Thanh Lan

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?