“ Cải cách kinh tế Việt Nam đang chậm lại ”

Khoản hỗ trợ 250 triệu đô la Mỹ nằm trong kế hoạch EMCC 1, là một trong ba kế hoạch hỗ trợ ba năm tiếp theo do Ngân hàng Thế giới đưa ra nhằm hỗ trợ cải cách kinh tế của Việt Nam. Ảnh: World Bank-Hôm nay, Hội đồng quản trị Ngân hàng Thế giới đã thông qua khoản tín dụng hỗ trợ cạnh tranh và quản lý kinh tế đầu tiên của Việt Nam (EMCC 1). Khoản tín dụng này nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện cải cách quản lý kinh tế nhằm tăng năng suất và khả năng cạnh tranh.

Gói EMCC 1 (tương đương 250 triệu USD) là khoản tín dụng đầu tiên trong chuỗi 3 tín dụng nhằm hỗ trợ cải cách trong bảy lĩnh vực chính sách trong ba năm tới. Các lĩnh vực cải cách chính bao gồm lĩnh vực tài chính; chính sách thuế; quản lý công và trách nhiệm giải trình; quản lý doanh nghiệp quốc gia; quản lý đầu tư công; môi trường kinh doanh hiệu quả; môi trường kinh doanh bình đẳng và minh bạch.

Theo Ngân hàng Quốc gia, Việt Nam đang Những cải cách lớn đã được thực hiện vào đầu những năm 1990, giúp thúc đẩy tăng trưởng nhanh và giảm nghèo. “Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng quá trình cải cách đã chậm lại trong những năm gần đây. Do đó, cần phải có những cải cách sâu rộng hơn nữa để giải quyết tình trạng kém hiệu quả của tái cơ cấu và thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và vốn sẽ làm tăng năng suất của toàn bộ nền kinh tế”, báo cáo của Ngân hàng Thế giới. Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho biết “Những thách thức mới mà hiệu quả kinh tế và năng lực cạnh tranh của Việt Nam phải đối mặt”.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?