Ngành thuế có dữ liệu ngân hàng cá nhân

Nghị định số 126 quy định chi tiết một số quy định của Luật Quản lý thuế sẽ có hiệu lực vào ngày 5/12. Vì vậy, ngân hàng cần cung cấp các thông tin như giao dịch qua tài khoản, số dư, dữ liệu giao dịch theo yêu cầu của người chịu trách nhiệm quản lý thuế. Việc này nhằm mục đích kiểm tra, rà soát để xác định nghĩa vụ thuế. Cơ quan thuế chịu trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin.

Không chỉ vậy, hàng tháng ngân hàng thương mại phải cung cấp thông tin tài khoản nộp thuế của từng người nộp thuế, bao gồm: tên chủ tài khoản, số tài khoản theo luật thuế do cơ quan thuế ban hành, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản. ngày. – Tháng 10, Tổng thanh tra và Cục giám sát (tổng cục thuế) cho biết đã sáp nhập và yêu cầu 45 ngân hàng thương mại cung cấp thông tin quản lý thuế dữ liệu L cho ngành. Theo số liệu mà ngân hàng cung cấp, chỉ tính riêng tại Hà Nội, có hơn 18.300 tổ chức, cá nhân kinh doanh bán hàng trực tuyến đã thu về tổng doanh thu từ Google, Facebook, Youtube là 1.462 tỷ đồng. Do đó, cơ quan Thuế đã đôn đốc các tổ chức, cá nhân kê khai, nộp thuế, truy thu gần 14 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng phải khấu trừ và thanh toán các nghĩa vụ thuế của nhà cung cấp nước ngoài. Có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân trong nước.

Cụ thể, sau khi xác định được nhà cung cấp nước ngoài chưa đăng ký và công bố, nộp thuế, Cục Quản lý thuế sẽ thông báo cho các ngân hàng thương mại, tổ chức trung gian để các đơn vị này xác định tài khoản giao dịch và khấu trừ, nộp thuế.

Trường hợp cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ qua thẻ hoặc qua hình thức ngân hàng khác thì trung gian thanh toán không được khấu trừ, đơn vị thanh toán thay mặt các đơn vị này có trách nhiệm theo dõi số tiền đã chuyển cho nhà cung cấp nước ngoài, hàng tháng sẽ gửi chi cục thuế.

Anh Tú

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?