Tăng xuất nhập khẩu vàng

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tổng lượng hàng hóa nhập khẩu trong quý I đạt xấp xỉ 29,2 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm hàng nhập khẩu tăng 15,2%, chủ yếu tập trung ở nhóm hàng nguyên vật liệu dùng trong sản xuất. Trong đó, hạt điều, dầu thô, phân bón các loại, bông các loại, giấy các loại, kim loại cơ bản … nhập khẩu lớn. —— Ở nhóm hàng hạn chế, nhập khẩu cũng tăng 9,2%, nhưng xe nguyên chiếc và xe nguyên chiếc lại giảm 29%.

Nằm trong nhóm cần kiểm soát kim ngạch, lượng vàng nhập khẩu tăng gấp 7 lần cùng kỳ, kéo theo lượng nhập khẩu tăng gấp 7 lần. Nhập giá trị của toàn bộ nhóm. 42,3%. Nhập khẩu vàng loại trừ nhóm này giảm 11%, chủ yếu do thép phế và linh kiện, phụ tùng xe máy giảm. Và số liệu xuất khẩu vàng của quý đầu tiên.

Theo một báo cáo trước đây của Cục Thống kê Quốc gia, xuất khẩu kim loại quý và đá quý cũng tăng mạnh trong tháng Ba. Trong suốt quý đầu tiên, kim ngạch xuất khẩu của tập đoàn đạt 485 triệu đô la Mỹ, tăng 387,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 3, kim ngạch xuất khẩu đạt 400 triệu USD, tăng mạnh so với mức 37 triệu USD của tháng 2.

Trong báo cáo tháng 3 của Tổng cục Thống kê, không có số liệu nhập khẩu đá quý và kim hoàn. Các kim loại quý vẫn được giữ nguyên.

Đồng thời, số liệu hải quan cho thấy 15 ngày đầu tháng 3, kim ngạch xuất khẩu kim loại quý và kim loại quý đạt 364 triệu đô la Mỹ. Nếu tính từ đầu năm đến ngày 15/3, kim ngạch xuất khẩu của tập đoàn đạt 525 triệu đô la Mỹ. Khi bắt đầu nhập khẩu, kim ngạch là 319 triệu đô la Mỹ và 461 triệu đô la Mỹ.

Diễn biến bất thường nêu trên có thể liên quan đến hoạt động tạm xuất vàng tạm nhập cuối tháng 2, đầu tháng 3. Trong quá trình chuyển đổi sang vàng miếng SJC, Ngân hàng Quốc dân đã cho phép một số ngân hàng tạm xuất hàng tấn vàng miếng phi SJC để nhập lại vàng nguyên chiếc. Các nguyên liệu này sau đó được dập vàng thương hiệu SJC để ngân hàng thanh toán cho khách hàng. Bank Negara tin rằng một giải pháp có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi, mặc dù với chi phí cao hơn. Lượng vàng quy đổi khoảng 9 tấn, nhưng thực tế trong giấy phép tạm xuất chưa rõ số lượng.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?