NVT sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu với giá cao hơn thị giá

Công ty Cổ phần Địa ốc Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) cho biết cổ đông đã thông qua phương án phát hành 30 triệu cổ phiếu với giá 7.500 đồng / cổ phiếu. Đồng thời, giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trung bình trong 10 ngày kể từ ngày Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hoa Kỳ chấp thuận việc chào bán cổ phiếu không công khai của công ty. Nó sẽ tăng từ 605 tỷ đồng lên 905 tỷ đồng. Ngày phát hành dự kiến ​​là năm 2013. Cổ phiếu không được chuyển nhượng trong vòng một năm.

Doanh thu ước tính là 225 tỷ đồng. Công ty cho biết sẽ dùng 140 tỷ đồng để hoàn thành các dự án còn lại và tái cơ cấu dự án Emeralda Ninh Bình (thông qua hình thức vay hoặc tăng sở hữu). 43 tỷ đồng sẽ được sử dụng để trả khoản vay bên ngoài (2 triệu USD) cần thiết để xây dựng dự án Emeralda Ninh Bình. 32 tỷ đồng được sử dụng để xây dựng dự án Emeralda Huian và một số công trình cần gấp 10 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. – Cổ đông Ninh Vân Bay cũng đã thông qua việc chấm dứt hoạt động của HĐQT-2014 vào năm 2009 và được bầu vào năm 2012 Có 9 thành viên trong ban giám đốc mới từ năm 2017 đến năm 2017. Vào cuối quý 3, lợi nhuận sau thuế của Ninh Poh Bay là 23 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận khoản lỗ gần 35 tỷ đồng. Tổng tài sản đã tăng từ 1.511 tỷ đồng hồi đầu năm lên 1.147 tỷ đồng. Ngày giao dịch hôm nay kết thúc vào ngày 25/12 và cổ phiếu NVT đóng cửa ở mức 5.300 đồng, thấp hơn 2.200 đồng so với mức báo giá dự kiến.

Ngọc Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?