Quốc hội thảo luận về tái cơ cấu nền kinh tế 100 tỷ

Theo nội dung chương trình, bên cạnh việc đánh giá lại tình hình kinh tế – xã hội, kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 sẽ là một trong hai nội dung quan trọng được tranh luận tại Quốc hội hôm nay. năm ngoái. Đây được coi là một kế hoạch quan trọng, nhưng việc triển khai nó sẽ quyết định triển vọng kinh tế Việt Nam trong nhiều năm tới. Trong 4 năm qua, toàn bộ cơ cấu kinh tế đã được điều chỉnh trên 3 trụ cột (sắp xếp lại doanh nghiệp công, đầu tư công và tài chính – ngân hàng) nhưng cũng đã đạt được nhiều kết quả. Vẫn còn nhiều hạn chế.

Ngay trong ngày khai mạc Kỳ họp (20/10), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Đông đã báo cáo Quốc hội về Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 và bố trí mọi nguồn lực thực hiện trong khuôn khổ huy động các nguồn lực kinh tế, ước tính 105,7 tỷ. Trong đó, mục tiêu chính là điều chỉnh cơ cấu mới, liên quan đến việc chuyển đổi sâu sắc mô hình tăng trưởng.

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế được thực hiện từ năm 2013 nhưng chưa mang lại hiệu quả như mong đợi. Hình minh họa: Reuters-Nhiều ý kiến ​​phân tích về số tiền 10,57 triệu đồng Việt Nam (khoảng 500 tỷ đô la Mỹ). Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vấn đề cần quan tâm không phải là con số, là tổng vốn đầu tư toàn xã hội mà là sự thay đổi tư duy và phương thức triển khai dự án. Những thay đổi này sẽ được thực hiện như thế nào?

Những lo lắng này là có cơ sở, bởi 4 năm sau khi thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, kết quả đạt được vẫn vượt xa mong đợi. Bước đầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

5 nội dung trọng tâm của Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020

1. Phát triển mạnh thành phần kinh tế tư nhân trong nước và thu hút hợp lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

2. Điều chỉnh cơ cấu khu vực kinh tế quốc dân: điều chỉnh cơ cấu doanh nghiệp công, điều chỉnh cơ cấu đầu tư công, điều chỉnh cơ cấu ngân sách quốc gia và công ích. – Điều chỉnh cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là điều chỉnh cơ cấu các tổ chức tín dụng và thị trường chứng khoán.

4. 4. Quy hoạch kinh tế công nghiệp, vùng, hiện đại hóa cơ cấu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát biểu mới nhất tại hội thảo Về vấn đề này, TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Việt Nam, cho rằng nền kinh tế trong những năm gần đây tiếp tục “mở cửa” theo chiều rộng hơn là chiều sâu, và xây dựng lại ba trụ cột. Cơ cấu đang dần thay đổi và trì trệ.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý Trung ương, cho rằng phương pháp mở rộng là tăng số lượng, đầu vào, khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ không thể tiếp tục do huy động nguồn lực là chính. “Lâu nay, đất nước chỉ tập trung vào huy động hơn là phân bổ nguồn lực hiệu quả. Ông Đông cảnh báo rằng phương thức tăng trưởng này chắc chắn sẽ mang lại nguy cơ bất ổn kinh tế và bỏ qua các cải cách thị trường.

Trong Trong phương án điều chỉnh cơ cấu ngành kinh tế này, cơ quan chủ biên đã chỉ rõ 3 mục tiêu và 5 quan điểm, trong đó có 5 mục tiêu chính Nội dung điều chỉnh cơ cấu kinh tế bao gồm 10 nhiệm vụ điều chỉnh cơ cấu chủ yếu, làm cơ sở để lựa chọn các nhiệm vụ này là điều chỉnh cơ cấu kinh tế Tác động tổng thể, tính khả thi, mức độ phụ thuộc vào ngân sách quốc gia và việc tuân thủ các cam kết, yêu cầu trong quá trình hội nhập quốc tế. -Tuy nhiên, không phải tất cả các nội dung cơ bản đều liên quan đến các nhiệm vụ ưu tiên. Tinh thần và phương hướng của mô hình tăng trưởng mới của chính phủ.

Về mục tiêu đầu tiên của Si tiếp theo, kế hoạch là phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân và thu hút hợp lý vốn đầu tư nước ngoài. Nhiệm vụ đầu tiên của đầu tư trực tiếp là cải thiện điều kiện chung của môi trường kinh doanh. Hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp. Khu vực tư nhân ở trung ương và địa phương … Mặc dù vị thế và vai trò của khu vực này vẫn chưa thực sự được xác định rõ ràng.

Ngoài một số nhiệm vụ ưu tiên của nội các, nó cũng nhấn mạnh việc thực hiện liên tục, chẳng hạn như cải thiện điều kiện công – Các thể chế đầu tư, vốn chủ sở hữu tuyệt đối, nhượng vốn nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập sang quyền tự chủ, trách nhiệm và tổ chức lại cạnh tranh thị trường, thì phương án tái cơ cấu thị trường tài chính rất hy vọng.Trong bối cảnh nợ xấu của hệ thống ngân hàng, việc áp dụng Basel II tại các tổ chức tín dụng đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới. Ngoài ra, phát triển thị trường cổ phiếu, trái phiếu, bảo hiểm nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Quốc hội nên chờ kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế. Chúng tôi sẽ phân tích và làm rõ trong buổi thảo luận hôm nay. Ảnh: Giang Huy

Một nhiệm vụ ưu tiên khác là bãi bỏ hoặc nới lỏng các quy định cản trở việc tập trung, tích tụ đất nông nghiệp, tiếp tục xây dựng khung pháp lý để thúc đẩy thị trường đất đai. Hiệu quả của Mục tiêu 5 là tổ chức lại thị trường cho các yếu tố sản xuất quan trọng, bao gồm thị trường quyền sử dụng đất. Trong các cuộc thảo luận vừa qua, nhiều chuyên gia đã bày tỏ ý kiến ​​xung quanh câu chuyện này và đặt ra câu hỏi có nên áp dụng mô hình xây dựng ngân hàng đất nông nghiệp của Nhật Bản hay không. Nguyên nhân được đưa ra là do nhiều công ty lớn, có công nghệ hiện đại muốn tham gia vào lĩnh vực này nhưng không đủ đất canh tác để xây dựng mô hình quy mô lớn, năng suất lao động của nông dân khó khăn dẫn đến lãng phí nguồn lực. Về lịch sử sắp xếp lại, ông Nguyễn Đình Cũ cho rằng đất nước phải đối mặt với nguyên tắc cơ bản là nguồn lực luôn khan hiếm, do đó phải sử dụng nguồn lực ở những nơi tốt nhất, hiệu quả nhất chứ không phải đầu tư dài hạn. “Đề án tái cơ cấu nền kinh tế là về cải cách kinh tế, đặc biệt là thiết lập hệ thống kinh tế thị trường. Ông Cung nhấn mạnh, phương pháp chính của đề án tái cơ cấu kinh tế là nâng cao hiệu quả nguồn lực chứ không phải chi nhiều vốn hơn để thúc đẩy tăng trưởng.

Quốc gia đề xuất Ngân sách các bộ, ngành và chính quyền địa phương sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn lực Thực hiện đề án tái cơ cấu khoảng 3,57 triệu tỷ đồng, gần 180 tỷ đô la Mỹ. Vốn đầu tư nước ngoài dự kiến ​​khoảng 1,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 68 tỷ đô la Mỹ Chính phủ cũng có kế hoạch huy động thêm vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi, dự kiến ​​trong 5 năm tới sẽ đạt 3,9 tỷ đến 5 tỷ USD, ngoài ra còn huy động nhiều nguồn vốn khác như vốn nhà nước cho các công ty lớn. Giảm đầu tư, sẽ mang lại doanh thu khoảng 1,5 đến 20 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù ngân sách chiếm 1/3 nguồn lực nhưng ý kiến ​​của chính phủ là hạn chế. Huy động tối đa ngân sách quốc gia để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế.

Phương án 1: 7,01%

Phương án 2: 6,86%

Phương án 3: 6,55%

Minh Sơn-Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?