Còn 1,3 nghìn tỷ đồng vốn nhà nước chưa thu hồi hết

Vào ngày 17 tháng 11, Bộ trưởng Tài chính Ding Tiandong đã báo cáo với Quốc hội về kết quả của luật cổ phần và việc bán vốn thuộc sở hữu nhà nước của công ty. Theo người phụ trách bộ phận tài chính, tính đến cuối năm 2015, có 459 công ty hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu, đạt xấp xỉ 90% kế hoạch 2011-2015.

Từ năm 2000 đến nay, theo Bộ trưởng, vốn nhà nước đầu tư vào công ty khoảng 55.000 – 5700 tỷ đồng (5% tổng vốn). Ông Đông cho biết: “Doanh nghiệp còn vốn nhà nước 1,2-1,3 triệu tỷ đồng.” Ông thừa nhận, dù số lượng doanh nghiệp ẩn rất nhiều nhưng quy mô vốn nhỏ, nhiệm vụ vốn chủ sở hữu vẫn được lãnh đạo ngành tài chính cho biết. Khó khăn nhiều, không nên nóng vội, nóng vội. Đổng Kiến Hoa cho rằng: “Cần thực hiện chế độ cổ phần theo kế hoạch, nhưng bán phải có trật tự, vô tình dễ gây thiệt hại cho quốc gia. Cần đảm bảo nguyên tắc thu được kết quả tốt nhất.” — Theo mục tiêu của Chính phủ, năm 2015 là thực hiện doanh nghiệp nhà nước Trong năm cuối cùng của đề án sắp xếp, trọng tâm là các doanh nghiệp, doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015.

Thanh Thanh Lan

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?