Lợi nhuận hợp nhất 9 tháng của BIDV là 1,615 tỷ đồng

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2012. Do đó, tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Việt Nam đã vượt 45.615,6 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng là 33.545,2 tỷ đồng. Tính đến cuối quý 3, ngân hàng đã huy động được 29.319,6 tỷ đồng. Tính đến cuối quý, tổng lượng vàng bạc gửi và cho vay của các tổ chức tín dụng khác đã vượt 37 nghìn tỷ đồng, trong đó tiền gửi vượt 10 nghìn tỷ đồng. BID không thấp hơn lãi suất tiết kiệm. Thu nhập lãi thuần từ 1/5 đến 30/9 là 2.791 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 5.494 tỷ đồng. Ngoại trừ khoản lỗ mua bán chứng khoán đầu tư và mua bán chứng khoán kinh doanh lần lượt là 8 và 3,5 tỷ đồng, các hoạt động kinh doanh khác của BIDV đều đạt lãi sau 9 tháng. Chín tháng sau, riêng mảng dịch vụ đã mang về cho BIDV 888 tỷ đồng lợi nhuận. Thu được 155 tỷ đồng thông qua giao dịch ngoại hối.

Sau khi trừ gần 1,3 nghìn tỷ đồng chi phí hoạt động và 1,675 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, BIDV còn 439 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 341 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế: Dư nợ cho vay cuối quý 3 của ngân hàng là 334,552 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 1, 2, 3 là 9.920 tỷ đồng, chiếm 2,96% tổng dư nợ. Tính đến ngày 30/9, BIDV đã chi gần 2,5 nghìn tỷ đồng để tích lũy dự phòng rủi ro tín dụng.

BIDV vừa được ủy quyền niêm yết 2,3 tỷ cổ phiếu trên thị trường chứng khoán ký hiệu BID TP.HCM. Tổng giá trị số cổ phiếu này là 23.011 tỷ đồng.

BIDV đã tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào cuối năm 2011. Theo dự kiến, giá tham chiếu của cổ phiếu BID là 20.000 đồng một cổ phiếu. Tuy nhiên, giá niêm yết chính xác sẽ được ban lãnh đạo BIDV thông báo bằng văn bản.

Thanh Thanh Lan

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?