Bộ GTVT bàn cách “chi” 191,79 tỷ đồng

Dự án Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa của Bộ Giao thông Vận tải được phê duyệt vào đầu tháng 4. Dự án điều chỉnh mức đầu tư của Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) trong việc mua tàu từ 10 nghìn tỷ đồng lên 680 tỷ đồng. 2012-2020. Ngày 13/11, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện dự án.

Chiều 20/11, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết: Trong tổng số 12 dự án đầu tư có đề cập đến dự án Bộ chỉ điều chỉnh dự án đầu tư đội tàu từ 10 nghìn tỷ đồng lên 6,8 nghìn tỷ đồng. Sự điều chỉnh này do khủng hoảng kinh tế và sự suy giảm sản lượng hàng hải toàn cầu nên ngành hàng hải Việt Nam cũng phải thích ứng với điều kiện thực tế.

Ông Trường cũng cho biết: Mặc dù Vinalines tăng vốn 6,8 nghìn tỷ đồng, về cơ bản Bộ GTVT đã chấp thuận Bộ, nhưng vẫn đang điều chỉnh vốn cho phù hợp với giai đoạn đầu tư.

Để triển khai dự án trong thời gian sớm nhất, ngày 13/11 Bộ GTVT đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án CNH, HĐH Bộ GTVT đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Ban chỉ đạo gồm Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, ban chỉ đạo gồm 23 thành viên. Bộ trưởng Bộ GTVT đang trong quá trình xây dựng, định hướng nhiệm vụ và triển khai các dự án nêu trên. Do đó, Bộ GTVT vẫn có nguyện vọng triển khai dự án và tiếp tục điều chỉnh kinh phí thực hiện lên 19.179 tỷ đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 4, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã phê duyệt các đề án công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Bộ với tổng kinh phí giai đoạn 2012-2020 là 22.379 tỷ đồng. Danh mục dự án bao gồm 12 yếu tố như xây dựng văn phòng, đào tạo nguồn nhân lực, mua thiết bị, thiết lập hệ thống hạ tầng CNTT và phát triển đội tàu. Hàng hải, tàu bay …

4 trong số 12 danh mục đầu tư có vốn đầu tư lớn nhất, bao gồm đầu tư đội tàu bay 10.000 tỷ đồng từ năm 2012 đến năm 2020; phát triển đội tàu bay là 80,83 tỷ đồng; Dự án đầu tư công là 15.379 tỷ đồng, nhu cầu chỗ làm việc của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ là 1.098 tỷ đồng.

Sau khi dự án được công bố, dư luận đã có nhiều ý kiến ​​khác nhau về dự án này. Khi giải trình về dự án, Bộ GTVT cho biết dự án là quá trình thực hiện lâu dài đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Nguồn vốn thực hiện dự án chủ yếu là vốn ngoài ngân sách, chiếm 91,1% ngân sách, do Công ty chủ động thu xếp và đầu tư bằng nguồn vốn tự có, vốn vay và vốn thu hồi từ việc bán công ty liên doanh, liên kết. Kinh phí thực hiện dự án chỉ 8,9%, được phê duyệt theo phương án đã được sở liên quan phê duyệt.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?