Thăm dò và phát triển dầu khí sẽ bị phạt đến 2 tỷ đồng

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 99/2020 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí và kinh doanh dầu khí. Đặc biệt đối với các hoạt động khoan ngoài khu vực nêu trong hợp đồng dầu khí, nếu không được cơ quan có thẩm quyền cho phép sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 400 triệu đồng. Trường hợp không được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch công tác, kinh phí hàng năm nhưng không phát sinh nguồn lợi hoặc thu lợi bất hợp pháp dưới 1 tỷ đồng thì phải tìm kiếm, thăm dò dầu khí từ 40 đến 600 triệu đồng.

Đồng thời, theo quy định của pháp luật, hành vi vi phạm đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam sẽ bị phạt từ 180 đến 2 tỷ đồng. Nghiên cứu, tìm hiểu thăm dò dầu khí. Ngoài ra, hành vi thăm dò dầu khí trong khu vực hạn chế sẽ bị phạt đến 600 triệu đồng.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?