Xem xét từ bỏ 67 công ty có điều kiện

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố dự luật, trong đó bổ sung, bổ sung một số quy định pháp luật liên quan đến đầu tư và công ty, hiện đang đàm phán về mặt pháp luật. Do đó, cơ quan này đề xuất xóa bỏ 67 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong Luật Đầu tư 2014, đồng thời dự kiến ​​bổ sung các điều kiện kinh doanh mới.

Trong số 67 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, dự kiến ​​sẽ xóa bỏ, có thể kể đến như sửa chữa ô tô, sát hạch lái xe; sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất, in, đúc vàng miếng. Nhập khẩu vàng, dịch vụ hoán đổi nợ … Trong số đó, một số hoạt động không còn được coi là hoạt động kinh doanh (do nhà nước thực hiện đặc biệt) nên bị cơ quan quản lý xóa khỏi danh sách.

Đối với các ngành nghề khác, không còn nằm trong danh mục công ty có điều kiện, nghĩa là nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm giữ đến 100% vốn của công ty thuộc các ngành này theo quy định. Tại Nghị định số 60/2015 (trừ quy định pháp luật đặc biệt).

Dự thảo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng quy định, nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ cổ phần trong tổ chức kinh tế không giới hạn số lần, các trường hợp: công ty niêm yết, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Luật chứng khoán.

Thứ hai, tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành doanh nghiệp nhà nước bằng cổ phần hoặc các hình thức khác tuân theo quy định của pháp luật. Về vốn chủ sở hữu và chuyển đổi doanh nghiệp đại chúng.

Ngoài 67 điều kiện kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đưa một số doanh nghiệp công thương vào danh mục doanh nghiệp có điều kiện, như hoạt động. Tư vấn du học, tư vấn, quản lý doanh nghiệp, vận hành nhà chung cư, quản lý doanh nghiệp, vận hành cơ sở hỏa táng, hoạt động chứng nhận chất lượng giáo dục … – Sau những thay đổi trên, số công ty có điều kiện tăng từ 267 lên 214. 53 Nghề nghiệp .

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?