Thủ tướng: Việt Nam sẽ không xây dựng thiện chí bằng cách hạ giá đồng tiền

Tại cuộc họp chiều 18/12, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc lại quan điểm Việt Nam sẽ không thao túng tiền tệ như kết luận mới đây của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Ngược lại, chính sách tiền tệ của Việt Nam là ổn định kinh tế vĩ mô, không phá giá tiền tệ để đạt được lợi thế thương mại không công bằng. ——Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Quốc gia cũng đã đề cập đến quan điểm này của chính phủ Việt Nam trong quan điểm của chính phủ Việt Nam. 17 tháng 12. Theo giải thích của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thặng dư thương mại song phương và thặng dư tài khoản vãng lai với Hoa Kỳ là kết quả của một loạt các yếu tố liên quan đến đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam. Ngân hàng Quốc gia gần đây đã mua can thiệp ngoại hối để đảm bảo hoạt động thông suốt của thị trường ngoại hối trong bối cảnh nguồn cung ngoại hối dồi dào. Cách tiếp cận này giúp ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời tăng cường dự trữ ngoại hối của quốc gia (vốn còn yếu so với các nước trong khu vực) để củng cố an ninh tài chính và tiền tệ của quốc gia. – Tại buổi tiếp, Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác Hoa Kỳ để duy trì đà hợp tác song phương bền chặt, mang lại lợi ích thiết thực. Phục vụ người dân và công ty của hai nước.

– Theo ông, trong thời gian qua, các cơ quan Chính phủ đã tích cực hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ và đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là về thương mại, đầu tư … Hai bên đang xử lý các tồn tại, vướng mắc, duy trì ổn định quan hệ thương mại để Cán cân thương mại hài hòa, lâu dài và các bên cùng có lợi.

“Thao túng tiền tệ” được xác định bởi Hoa Kỳ và một quốc gia nhất định khi họ đáp ứng ba tiêu chí, bao gồm: thặng dư thương mại song phương với Hoa Kỳ ít nhất 20 tỷ đô la Mỹ; thặng dư tài khoản vãng lai bằng ít nhất 2% GDP; Sự can thiệp dài hạn của Xianghe được thể hiện bằng việc mua ròng ngoại tệ ít nhất 6 tháng trong vòng 12 tháng và tổng lượng mua ngoại tệ ròng trong 12 tháng ít nhất bằng 2% GDP.

Vào ngày 16 tháng 12, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo mang tên “Chính sách kinh tế vĩ mô và tiền tệ của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ”, trong đó xác nhận rằng Việt Nam và Thụy Sĩ đang giao dịch tiền tệ.

Deming

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?