Tác động của Việt Nam đối với cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ là gì?

-Do vị trí địa lý vượt trội, một rủi ro nữa là hàng hóa dư thừa từ Trung Quốc không xuất khẩu được sang Hoa Kỳ sẽ được chuyển sang các thị trường khác trong đó có Việt Nam. Do có lợi thế cạnh tranh về giá nên các sản phẩm này có thể gây áp lực mạnh lên thị trường nội địa. Đồng thời, khi Trung Quốc không thể xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ, nước này sẽ phải thúc đẩy tiêu thụ nội địa và giảm nhu cầu nhập khẩu. Việc điều chỉnh trên có thể khiến nhập siêu của Việt Nam với Trung Quốc tăng lên.

Về nguy cơ Việt Nam áp dụng các biện pháp phòng thủ do Hoa Kỳ thực hiện, hãy chống lại nó trong 3 điều kiện được xem xét trong danh sách của Hoa Kỳ và Việt Nam 2. Việt Nam cần hết sức lưu ý và có chính sách để cân bằng thương mại với Hoa Kỳ tốt hơn.

Tóm lại, mặc dù có thể có cơ hội thu lợi từ nó, nhưng rủi ro và thách thức của cuộc chiến thương mại này là rất lớn và khó lường. Điều này buộc các nhà hoạch định và các công ty của Việt Nam phải luôn theo dõi, giám sát, phân tích và dự đoán, đưa ra các giải pháp khác nhau. Cơ hội là có, nhưng chúng ta phải quyết liệt và nâng cao khả năng tận dụng cơ hội xuất khẩu, thanh lý các dự án đầu tư để tránh hậu quả lâu dài.

TS Cấn Văn Lực và Trung tâm Nghiên cứu BIDV

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?