Ngân sách 700 tỷ USD đã được tiết kiệm do giảm giờ họp và mở cửa

Vào ngày 23 tháng 12, khi chia sẻ với các phương tiện truyền thông đại chúng, ông Chen Manxia, ​​Giám đốc Kiểm soát chi tiêu (Tài chính công), cho biết nếu năm nay không thực hiện các hoạt động trong và ngoài nước, lễ tân và lễ khai giảng, chi ngân sách ban đầu của đất nước sẽ tiết kiệm được 40.000 Nhà lãnh đạo tỷ đô nói thêm.

Vào giữa tháng 7, Bộ Tài chính đã yêu cầu các sở, ban, ngành tài chính duy trì chi thường xuyên bằng cách giảm thiểu ngân sách cho các cuộc họp, hoạt động trong nước và quốc tế trong thời gian còn lại của năm nay xuống còn 70% để cân đối với Covid-19 Theo báo cáo, kho bạc nhà kho đã kiểm soát hơn 993,7 nghìn tỷ đồng vốn từ đầu cho đến giữa tháng 12, hoặc gần 89% giá trị ước tính của ngân sách quốc gia hàng năm của kho bạc quốc gia. % (Không bao gồm chi trả nợ, tổ chức quỹ dự phòng tài chính và chi phí khác). Dịch vụ quản lý quỹ lic từ chối thanh toán gần 40 tỷ đồng vì còn khoảng 62.200 khoản phí chưa làm thủ tục.

Về chi đầu tư, đến giữa tháng 12, lũy kế chi đầu tư công năm 2020 đạt 356 nghìn tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch năm, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn đầu tư công kế hoạch từ năm 2019 đến năm 2020 là 6,5 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 68% kế hoạch, ngoài ra, tổng chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn37 Nó chiếm gần 1.220 tỷ đồng Việt Nam, trong khi chi của Nghị quyết 42 vượt quá 1.282 tỷ đồng. Tính đến ngày 21/12, thu ngân sách nhà nước gần 1,38 triệu tỷ đồng, đạt 91% dự toán. năm. Trong đó, thu nội địa không kể dầu thô vượt 1,16 triệu tỷ đồng, dầu thô đạt 34 nghìn tỷ đồng, cán cân xuất nhập khẩu vượt 176,77 tỷ đồng.

Quỳnh Trang

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?