Gần 20.000 công ty đóng cửa tại TP.

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, trong 10 tháng đầu năm nay, có tổng cộng 19.698 công ty tiếp tục thực hiện các bước đóng cửa hoạt động của họ tại chi cục thuế thành phố. Trong đó, có 3.232 công ty đã khóa mã số thuế, 4.984 công ty đang chờ làm thủ tục khóa mã số thuế và 5.021 đơn vị tạm ngừng hoạt động. Được thành lập với tổng vốn cổ phần là 20.8214,7 tỷ đồng. Trong cùng thời kỳ, số lượng công ty giảm 1% và vốn cổ phần tăng 11%. Số công ty thay đổi nội dung đăng ký thành lập là 35.928 công ty (giảm 2% so với cùng kỳ) và tổng vốn là 27.7630,8 tỷ đồng (tăng 80% so với cùng kỳ). Báo cáo tình hình kinh tế năm 2013 của Bộ Kinh tế Hoa Kỳ và kế hoạch tiếp theo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ chỉ ra rằng tính đến ngày 5 tháng 11, Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập 21.099 công ty với tổng vốn chủ sở hữu hơn 17.343,7 tỷ USD. đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng công ty đã giảm 2% và số vốn đăng ký tăng 25%.

Ngoài ra, có khoảng 29.940 công ty thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (giảm 1% so với cùng kỳ). Tổng vốn cấp mới vượt 27.278,1 tỷ USD (tăng 80% so với cùng kỳ). Tính chung, tổng vốn đăng ký cấp mới và vốn cấp mới tăng thêm là 44.621,187 tỷ USD, tăng 53,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, tại mốc thời gian này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, 2.275 công ty đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 29%. Đồng thời, 1902 công ty đã đưa ra thông báo đình chỉ hoạt động cho Bộ, tăng 217% so với chỉ 600 công ty cùng kỳ năm ngoái. Số lượng đơn vị hiện có trên Hệ thống đăng ký quốc gia (không bao gồm các công ty giải thể) đạt 184.705 công ty.

Trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2013, báo cáo đã chỉ rõ các giải pháp thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển và cải cách. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?