Cân nhắc xây dựng quỹ đất

Ngày 2/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu trước Quốc hội cho biết, Bộ đang phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét phương án thành lập quỹ đất. – “Ngân hàng được điều hành bởi nhà nước, và các gia đình không có nhu cầu sử dụng đất hoặc canh tác bỏ hoang sẽ gửi vào ngân hàng.” Hong Honghe, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên cho biết. Đối với ông Hà, việc lập quỹ đất nằm trong lộ trình nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và cơ chế chính sách tích tụ ruộng đất. Đất sản xuất hàng loạt.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Viên Xuân Tông cho biết, đất sản xuất nông nghiệp ngắn hạn là 2 ha, trừ phía đông nam là 3 ha. Ông Cường nói: “Việc kiểm soát ranh giới đất đai này được xem là trở ngại lớn, ảnh hưởng đến việc tích tụ ruộng đất, hình thành vùng nông nghiệp chuyên canh lớn, thu hút các công ty lớn tham gia sản xuất nông nghiệp” – Bộ trưởng Nông nghiệp Ruan Xuancong Bộ trưởng nêu rõ, nếu Quốc hội cho phép thay đổi các quy định hiện hành và tiến tới xóa bỏ ranh đất thì vấn đề tích tụ có thể được đảm bảo. “Đang đạt được mức ủy quyền”. Vì nông dân, chủ doanh nghiệp phải cân nhắc việc điều hành đất nước cho phù hợp và không thể tích lũy thêm được nữa. Thứ hai, họ lo lắng rằng nông dân sẽ mất đất và không có việc làm. Tuy nhiên, nếu làm được 4 – 6 lao động trong mô hình một ha thì người nông dân sẽ trở thành công nông, thu nhập từ 3 – 5 triệu đồng tùy vùng. Nút hủy bỏ chắc chắn sẽ giúp thiết lập sản xuất nông nghiệp quy mô lớn ”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nói.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?