Chứng khoán phái sinh đang chờ xử lý

Ngày 13/12, đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan đã giới thiệu chứng quyền có bảo hiểm (hay còn gọi là chứng quyền) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và hàng chục công ty chứng khoán trong khu vực. — Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan, chứng quyền có bảo hiểm là một công cụ tài chính cho phép người nắm giữ chứng quyền mua và bán tài sản cơ sở (cổ phiếu, danh mục đầu tư) với mức giá được chỉ định trước thời hạn. Nói cách khác, nó là một chứng khoán phái sinh cho phép người nắm giữ nó mua và bán một số lượng cổ phiếu nhất định với một mức giá xác định và một khoảng thời gian nhất định. Có hai loại chứng quyền được bảo hiểm: chứng quyền mua và chứng quyền bán. Ưu điểm của sản phẩm này là khi tài sản có biến động trên thị trường, người sở hữu chứng quyền ít bị lỗ, nhiều nhất chỉ phải trả một khoản phí nhất định.

Ví dụ: giá nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu A là 10.000 đồng. Lo lắng về sự sụt giảm của cổ phiếu này, chúng tôi quyết định mua chứng quyền và bán với giá 10.000 đồng trong vòng 3 tháng. Do đó, ngay cả khi cổ phiếu giảm xuống 5.000 đồng một tháng sau đó, nhà đầu tư vẫn có thể giữ lại vốn của mình. Nếu giá cổ phiếu A không giảm hoặc không tăng, nhà đầu tư sẽ xem xét bán chứng quyền với một khoản phí nhỏ.

Chứng khoán đang chờ đợi chứng khoán phái sinh trong năm 2013. Ảnh: BH — Đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan cho biết, có nhiều điều kiện khắt khe đối với giao dịch chứng khoán phái sinh bằng chứng quyền có bảo đảm. Nói cách khác, toàn bộ quy trình được hoàn thành trên hệ thống điện tử, việc phát hành ủy thác phải từ 100.000 đến 50 triệu đơn vị, và mỗi chứng chỉ phải có giá phát hành thấp nhất và có tác dụng rõ ràng. .. Tiêu chuẩn khí thải còn phụ thuộc vào xếp hạng tín nhiệm, được kiểm soát theo một tỷ lệ nhất định. Các đơn vị được phép phát hành và đàm phán chứng quyền phải tuân thủ gần chục điều kiện khắt khe về tài chính, kiểm toán, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.

Bên lề hội thảo này, bà Ngọc Bích, Pháp nhân Công ty Chứng khoán Sài Gòn, Giám đốc Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), đã nhận xét trong một cuộc phỏng vấn với báo chí: “Thị trường vẫn có nhu cầu về chứng khoán phái sinh, nhưng quan trọng nhất là chuẩn bị hành lang. Hoàn thiện pháp lý về dòng sản phẩm này. ”

Trước khi giới thiệu sản phẩm chứng quyền có bảo hiểm mới, ngày 12/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp về các sản phẩm ETF hấp dẫn. hội thảo. Hàng chục công ty và quỹ đầu tư đã đưa ra ý kiến ​​của họ.

Khác với chứng quyền, quỹ ETF là quỹ hoán đổi đầu tư chứng khoán, xét về góc độ ngắn hạn, chỉ có mã chứng khoán được đưa vào rổ chỉ số trên thị trường Việt Nam. Nam giới. Điểm mới của quỹ ETF là không hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, được vay và bán khống chứng khoán dưới sự giám sát chặt chẽ của hệ thống.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, đây là một nhiệm vụ quan trọng. Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán nhằm khơi dậy sự nhiệt tình của thị trường thứ cấp để kích thích sự phát triển của thị trường sơ cấp. Trong đó, hai sản phẩm đã được sản xuất thành công trên thế giới là quỹ ETF và chứng quyền nên cải thiện được tình hình bi quan hiện nay. ETF đang chờ thông tư và đang xem xét các chứng quyền có hiệu lực, dự kiến ​​sẽ được đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán vào quý I / 2013.

Một nhà đầu tư tại TP.HCM tỏ ra nghi ngại về tính an toàn của sản phẩm mới, thị trường hiện nay thiếu ổn định, thanh khoản thấp, cổ phiếu mất giá mạnh nên quỹ ETF và chứng quyền có bảo hiểm bước đầu sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, trước khi áp dụng, cần phổ biến kiến ​​thức rộng rãi để hỗ trợ nhà đầu tư hiểu rõ về phương thức hoạt động, cơ chế hoạt động, ưu nhược điểm của các sản phẩm này. Hệ thống luật pháp và chế tài. Điều quan trọng nhất hiện nay là nâng cao tính minh bạch của các công ty niêm yết và sàng lọc chặt chẽ danh mục cổ phiếu lành mạnh ”, ông nói.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?