Cục Thuế TP.HCM mời hơn 14.500 doanh nhân kinh doanh trực tuyến đến làm việc

Cục Thuế TP.HCM cho biết trong Báo cáo thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2017, cuối năm ngoái, cục thuế thành phố đã gửi 14.543 thư mời đến các chủ trang web thương mại điện tử và tài khoản Facebook doanh nghiệp. Sau đó, lập báo cáo xác định dữ liệu gồm 3990 trường hợp, năm 2017, Cục thuế TP.HCM đã mời hơn 14.500 doanh nghiệp kinh doanh online. – Cán bộ thuế TP.HCM về nguyên tắc biết rõ họ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử hoặc trên Facebook Có những doanh nghiệp thường xuyên khai thuế. Vì vậy, cơ quan quản lý thuế đã thực hiện công việc này trong suốt cả năm nhằm giúp tất cả người nộp thuế hoạt động trực tuyến xác định nghĩa vụ báo cáo và nộp thuế, đồng thời hiểu rõ chính sách thuế của nhau. Thực hiện kê khai và nộp thuế. Nhiều trường hợp ngành thuế tập trung kiểm tra, đối chiếu, xác minh các tờ khai. Ví dụ, kiểm tra hai cơ sở kinh doanh thương mại điện tử và thu được 8,7 tỷ đồng doanh thu. Ngoài ra, cơ quan thuế cũng xác minh 2 người bán hàng qua mạng khác với doanh thu 10,8 tỷ đồng. Theo nhiều chuyên gia, việc thu thuế bán hàng trên Facebook không hề đơn giản. Mỗi tổ chức hoặc cá nhân hiện có thể có nhiều tài khoản mạng xã hội công ty khác nhau. Các giao dịch mua đi bán lại hầu hết bằng tiền mặt nên rất khó theo dõi. Điều này không có nghĩa là cửa hàng sử dụng Facebook cho bất kỳ mục đích, khuyến nghị, tiếp thị hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Ngoài ra, một số người kinh doanh trên Facebook làm thời vụ hoặc kiếm thêm thu nhập … Tuy nhiên, cán bộ thuế thành phố cho biết mục tiêu của phương án là thực hiện nguyên tắc công bằng, nghĩa là nếu kinh doanh thì Bạn phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế và số tiền bạn có thể kiếm được tùy thuộc vào điều kiện kinh doanh thực tế của bạn.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?