Chính phủ muốn chuyển đổi kỹ thuật số để cải thiện môi trường kinh doanh

Ngoài Nghị quyết 01 về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách quốc gia đến năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ký ban hành Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 2021-Mục tiêu của năm nay tập trung vào các nhóm chỉ tiêu và chỉ số cụ thể, bao gồm cấp phép xây dựng, đăng ký tài sản, giải quyết tranh chấp hợp đồng, giải quyết phá sản, quản lý chất lượng đất đai, ứng dụng công nghệ thông tin, phòng chống tham nhũng … – Chuyển đổi kỹ thuật số là một trong những sứ mệnh mà chính phủ đưa ra nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Do đó, Nghị quyết 02 yêu cầu cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, phấn đấu cung cấp cho người dân 100% các dịch vụ công thiết thực (như y tế, giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội); đẩy nhanh tốc độ phát triển và thanh toán không dùng tiền mặt. Thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin … Nghị quyết cũng kêu gọi nhanh chóng khắc phục những tồn tại, chồng chéo trong quản lý đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu các bộ xây dựng lộ trình đưa ra các chỉ số phát triển bền vững nhưng khó cải thiện trong ngắn hạn như bảo vệ môi trường, giảm nghèo đa chiều … Thu nhập trung bình của các nước đang phát triển thấp (thứ 127), nhưng Việt Nam vẫn xếp thứ 70 về môi trường kinh doanh năm 2019, tăng 20 bậc so với năm 2015 và xếp thứ 67 về năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0. So với năm 2018, nó đã tăng 10 bậc. Trong 5 năm qua, năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tăng 12 bậc, xếp thứ 63; hiệu quả hoạt động logistics tăng 25 bậc, xếp thứ 39; đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng 17 bậc lên vị trí thứ 42. Đặc biệt, xếp hạng phát triển bền vững đã tăng 34 bậc, từ 88 năm 2016 lên 49 năm 2020. Theo đại diện Chính phủ Mai Tiến Dũng, quan chức phụ trách cho biết, trong vòng 5 năm, Chính phủ đã đặt hàng Cắt giảm và đơn giản hóa 3.893 trong số 6.191 điều khoản thương mại, 6.776 trong số 9.926 mặt hàng yêu cầu giám định chuyên môn, do đó tiết kiệm hơn 18 triệu ngày làm việc. Công ty tương đương hơn 6,3 nghìn tỷ đồng mỗi năm. Sau hơn một năm hoạt động, Cổng thông tin công chức quốc gia đã cung cấp hơn 2.700 dịch vụ công trực tuyến, hơn 105 triệu lượt truy cập; Cổng đã xử lý đồng thời hơn 27,5 triệu hồ sơ thủ tục hành chính và tạo hơn 744.800 hồ sơ trực tuyến.

Trung tâm Tư liệu Quốc gia liên kết tất cả các cơ quan và văn phòng trung ương với nhau. Với hơn 3,8 triệu tài liệu điện tử, hàng năm có thể tiết kiệm được khoảng 1,2 nghìn tỷ đồng. Hệ thống Thông tin Hội nghị và Các vấn đề Chính phủ (Nội các điện tử) cung cấp dịch vụ cho 24 cuộc họp của chính phủ, thay thế hơn 225.000 hồ sơ và biểu mẫu ý kiến, tiết kiệm khoảng 169 mỗi năm. Một tỷ đồng, ngoài ra, số lượng văn bản quy định chi tiết về các khoản nợ tồn đọng và phát hành trả chậm thấp nhất trong lịch sử.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?