Lợi nhuận quý 3 của DaiABank bằng một nửa cùng kỳ

Ngân hàng Đại Á (DaiABank) hôm qua đã công bố tình hình kinh doanh quý I / 2012 và 9 tháng đầu năm. Do đó, tính đến 30/9, dư nợ cho vay khách hàng của DaiABank đạt 780,7 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cuối năm ngoái. . . Tuy nhiên, dự phòng cho vay khách hàng cũng giảm từ 68,7 tỷ xuống 120,4 tỷ. Tiền gửi của khách hàng cũng giảm từ 5.114 tỷ đồng xuống 6.228 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng trong quý 3 đã giảm gần nửa năm so với cùng kỳ, từ 120,6 tỷ xuống gần 61 tỷ. Nguyên nhân chính là do dự phòng rủi ro đã tăng gần gấp 3 lần, từ 13 tỷ đồng trong quý 3 năm ngoái lên 38,78 tỷ đồng trong quý 3 năm nay. – Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng của Big A Bank giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 286,8 tỷ xuống 225,4 tỷ đồng. Dự phòng rủi ro lũy kế trong 9 tháng của ngân hàng cũng đã tăng lên đáng kể, từ 37 tỷ đồng trong cùng kỳ năm ngoái lên 90 tỷ đồng trong năm nay. Bắt đầu từ quý 3, tổng tài sản của DaiABank đã giảm gần 3 nghìn tỷ USD, từ 2,22203 tỷ USD xuống còn 19,227 tỷ USD. Ngân hàng không tiết lộ thuyết minh báo cáo tài chính của mình.

Ngày 26/10, Ngân hàng Big A cũng thông báo hoãn đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến ​​tổ chức vào ngày 30/10. Trước đó, hội đồng quản trị của ngân hàng đã lên kế hoạch trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh mục tiêu kinh doanh năm 2012 và thảo luận vấn đề tái cơ cấu.

Ngọc Tuyền

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?