Lý tưởng chung là ban hành luật dầu khí mới càng sớm càng tốt

Tại cuộc họp tổng kết công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định, việc sớm sửa đổi Luật Dầu khí sẽ tạo đà phát triển trong tương lai. Cốt truyện của. – Bộ trưởng Nguyễn Tấn Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn diện PVN. Ảnh: VGP.-Luật Dầu khí xuất hiện lần đầu năm 1993 và được bổ sung, sửa đổi vào các năm 2000, 2008. Tháng 10 năm ngoái, Bộ Công Thương đã đề xuất sửa đổi để loại bỏ những vướng mắc này. Các kênh pháp lý thuận lợi cho các nhà đầu tư và các công ty trong lĩnh vực dầu khí.

Ví dụ, pháp luật dầu khí hiện hành chưa có quy định điều chỉnh một số vấn đề nảy sinh trong quá trình hoạt động như doanh nghiệp chuyển tài sản về nước sở tại khi chấm dứt hợp đồng; chưa có cơ chế khuyến khích phù hợp triển khai các loại mìn nhỏ biên giới; Các điều khoản và gia hạn hợp đồng khí đốt tự nhiên chưa linh hoạt để khuyến khích các doanh nhân đầu tư lâu hơn; không có quy định về quyền của các bên thứ ba tiếp cận cơ sở hạ tầng sẵn có trong ngành dầu khí. Ngoài ra, một số vấn đề được quy định trong Luật Dầu khí nhưng chưa đồng bộ, còn chồng chéo. Giống như các luật và quy định khác.

Ngoài Bộ Công Thương, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoàn thiện sớm nhất có thể trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tái cơ cấu, cải cách để có thể cạnh tranh với các công ty đa quốc gia.

Đồng chí yêu cầu công tác quản lý dự án 5/12 còn rất chậm, chưa có chuyển biến, chưa có giải pháp cách mạng, tập trung giải quyết vấn đề thiết bị lớn, còn bộ phận hoạt động kém hiệu quả.

Ngoài ra, PVN cần tập trung mạnh mẽ vào việc sắp xếp lại mô hình kinh doanh và khẩn trương sửa đổi mô hình kinh doanh của một số nhà máy thành viên để đảm bảo nguồn lực tinh gọn, hiệu quả và tập trung.

“Tái cấu trúc ảnh hưởng đến con người. Tổ chức phải có một kế hoạch cụ thể và mạch lạc”, ông nói và nhấn mạnh rằng công ty phải cố gắng tạo ra một bầu không khí làm việc mới, đặc biệt là sử dụng đúng nhân viên, đúng người, đúng việc .

Đức Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?