Động cơ cũ của tăng trưởng kinh tế đã đạt đến giới hạn

Theo tính toán của Viện Quản lý, nếu Việt Nam áp dụng kịch bản tăng trưởng trong ứng dụng Cách mạng công nghiệp 4.0, GDP đến năm 2030 sẽ tăng thêm 60,6 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2045, GDP của Việt Nam dự kiến ​​sẽ tăng 168,6 tỷ đô la Mỹ, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 1,1%.

Nhưng mô hình tăng trưởng mới đặt ra một câu hỏi: khả năng tiếp cận khoa học và công nghệ phải thay đổi. “Khi chu kỳ công nghệ ngày càng ngắn, chúng ta không thể sử dụng các phương pháp truyền thống, ông Ngoạn nhận xét, một công nghệ phải mất 20 năm mới thay thế được thì chu kỳ hiện tại là 10, thậm chí là 5. Nếu chúng ta đi theo hướng tuần tự. , chúng ta còn Chưa làm chủ được công nghệ thì sẽ có công nghệ thay thế Việc xây dựng chính sách công nghệ phải hiện đại, từng bước và đi tắt đón đầu như Ấn Độ.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?