Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài hoàn thành 80% kế hoạch năm

So với cùng kỳ năm 2012, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong nửa đầu năm nay tăng 16%, chủ yếu do vốn đăng ký tăng gần 4,7 tỷ USD, tăng 35%. -Hầu hết một phần ba vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút được trong sáu tháng đầu năm nay thuộc về các dự án Samsung của Thái Lan tại Nguyên và Bắc Ninh. Trong số đó, dự án Bắc Ninh đã được phê duyệt và lên kế hoạch huy động 1 tỷ USD, giúp nguồn vốn huy động tăng đột biến vào tháng trước.

Ở góc độ thanh toán, từ đầu năm đến nay “Vốn đầu tư nước ngoài cả nước đạt 5,7 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và đạt 50 55% kế hoạch năm. Chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài, với tổng vốn 9,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 90% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả nước. Bất động sản đứng thứ hai, chiếm gần 4% và ngành bán buôn, bán lẻ đứng thứ 3. – – Thành phố Thanh Hóa là khu vực có dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất, đạt 2,8 tỷ USD, tiếp theo là Thái Nguyên và Bắc Ninh, phụ trách các dự án sản xuất điện thoại di động và linh kiện điện tử của Samsung.

Huyền Thư

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?