Giảm lương cho người giúp việc gia đình

Báo cáo mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho thấy, tại Anh, thu nhập bình quân của lao động giúp việc gia đình thấp hơn 13% so với lao động làm việc bên ngoài, 22% ở Mỹ, 25% ở Nam Phi và ở Argentina. , Ấn Độ và Mexico. Và Mexico chiếm khoảng 50%.

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, không chỉ mất đi số lượng, những người làm việc tại nhà còn phải đối mặt với nhiều nguy cơ về an toàn, sức khỏe tốt hơn những người không làm việc và ít được đào tạo hơn. Ở nhà, điều này có thể ảnh hưởng đến triển vọng nghề nghiệp của họ.

Ngoài ra, những người làm việc tại nhà được hưởng mức an sinh xã hội khác với những nhân viên khác. Họ cũng không có khả năng gia nhập công đoàn hoặc trở thành đối tượng của thỏa ước tập thể. – Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, trước Covid-19, có khoảng 260 triệu lao động giúp việc gia đình, chiếm 7,9% tổng số việc làm của thế giới. Sau khi dịch bùng phát, 1/5 lực lượng lao động toàn cầu phải làm việc tại nhà. Do đó, khi có dữ liệu đầy đủ vào năm 2020, dự kiến ​​tổng số người làm việc tại nhà sẽ tăng từ năm 2019. Trong vài năm tới, xu hướng này sẽ tiếp tục. Điều này đã làm cho Tổ chức Lao động Quốc tế nhận thức được nhu cầu cấp thiết phải giải quyết các vấn đề cấp bách của người làm bài tập và người sử dụng lao động.

Đặc biệt là việc quản lý và điều tiết bài tập về nhà. Việc tuân thủ các luật hiện hành còn yếu. Trong nhiều trường hợp, lao động giúp việc gia đình được xếp vào nhóm nhà thầu độc lập nên không được pháp luật lao động bảo vệ.

Bà Janine Berg, một trong những tác giả. Theo báo cáo, nhiều quốc gia / khu vực trên thế giới đã thiết lập các kênh hợp pháp, nhưng chỉ có 10 thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế phê chuẩn Công ước số 177 về thúc đẩy đối xử bình đẳng giữa người giúp việc gia đình và người lao động. Bà nói: “Rất ít quốc gia xây dựng chính sách giúp việc gia đình toàn diện.” -Đối với lao động giúp việc gia đình trong lĩnh vực công nghiệp, ILO nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy hỗ trợ. Ví dụ, mở rộng phạm vi bảo vệ pháp luật, cải thiện tuân thủ pháp luật, phổ biến hợp đồng bằng văn bản, thúc đẩy tiếp cận an sinh xã hội và cung cấp hỗ trợ cho lao động giúp việc gia đình. Biết các quyền Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, khi người lao động sử dụng công nghệ kỹ thuật số, đây là đối tượng của các vấn đề tuân thủ pháp luật lớn mà công việc của họ phải đối mặt, vì công việc của họ có thể mở rộng ra ngoài một quốc gia. Tổ chức khuyến nghị sử dụng dữ liệu do việc làm của mình tạo ra để theo dõi các điều kiện làm việc và các công cụ để đặt ra mức lương công bằng.

Giống như những người làm việc từ xa, nhóm nghiên cứu trợ giúp kêu gọi những người ra quyết định thực hiện các biện pháp cụ thể để giảm rủi ro tâm lý và ban hành “quyền ngắt kết nối” để đảm bảo tôn trọng ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?