Chính quyền địa phương nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh

Trong môi trường kinh tế khó khăn, việc cạnh tranh thu hút vốn đầu tư nước ngoài ngày càng trở nên khó khăn. Vì vậy, nhiều nơi không chờ nhà đầu tư như trước mà tự tìm kiếm cơ hội bằng cách xúc tiến đầu tư trực tiếp hoặc quảng bá môi trường đầu tư của tỉnh. -Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại Việt Nam và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận xét: “Các tỉnh đều nhận thức được cần phải cải thiện môi trường kinh doanh để giúp các công ty kinh doanh. ”-Đặc biệt, Tăng trưởng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhiều nơi thu hút. Một lãnh đạo tỉnh phía Bắc cho biết: “PCI đã trở thành một phương tiện để thúc đẩy cải cách hành chính, từ đó giảm chi phí không chính thức cho các công ty.” Quá trình này nên kể đến Ninh Thuận, đã chi 3 triệu USD để thuê tư vấn nước ngoài. đầu tư trước đó, xếp hạng PCI của tỉnh đã tăng 30 bậc, hay theo cơ quan điều tra PCI, 40/63 tỉnh, thành phố trên cả nước thường xuyên tổ chức các cuộc họp, hội thảo để cải thiện thứ hạng.

Về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, vùng năng lượng là vùng tích cực nhất là vùng khó khăn. “Vị trí địa lý không thể thay đổi. Cần một thời gian dài để cải thiện cơ sở hạ tầng và cần một thế hệ để nâng cao chất lượng của lực lượng lao động. Vì vậy, những lĩnh vực này là cách nhanh nhất để thu hút đầu tư. khả năng thực thi để vượt qua các hạn chế khác.

hoặc Trong một số lĩnh vực, khi làm việc với những người tham gia tốt nhất, vị trí thấp hơn sẽ là “chìa khóa”. Vì vậy, việc cải thiện chỉ số là điều tất yếu. – Nguyễn Lương Thành, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh) Thông tin năm 2012 lần đầu tiên bị tụt hạng về chỉ số PCI, lãnh đạo tỉnh xác định mục tiêu chính là năm nay sẽ cải thiện trở lại, đồng thời cho biết nhiều dự án. để nâng cao năng lực cạnh tranh đã được thành lập bởi các sở, ban ngành của thành phố Bắc Ninh .—— So với một thành phố lớn như Hà Nội, sau khi chỉ số PCI tụt xuống 52 tỉnh / 63 thành phố, đã có nhiều ý kiến, cáo buộc những người đứng đầu thành phố đã làm những thất bại lớn xảy ra, cho rằng đây là “một kết cục đáng buồn cho Hà Nội” Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ruan Guotao (Tgu) khẳng định rằng kết quả hoạt động của PCI sẽ được cải thiện trong năm tới.-Để cải thiện chỉ số, ông Mr. Đậu Anh Tuấn, tính minh bạch là yếu tố quan trọng nhất nhưng lại là điểm yếu ở nhiều nơi, ông nói: “Nhiều tỉnh chỉ cung cấp thông tin có thể sử dụng được, thụ động tức là thông tin công ty phải cung cấp và thông tin phải làm việc bộ phận chính xác. “Vì vậy, ông đề nghị cộng đồng cùng kinh doanh. – Các công ty liên kết và truyền thông phải cung cấp nội dung.” Một số khu vực cũng chuyển dịch theo cách này, ví dụ như Ninh Thuận gần đây đã thành lập Văn phòng Phát triển Kinh tế để cung cấp tất cả thông tin cần thiết cho các công ty. . Đây là một hướng đi đáng khen ngợi. “Nhận xét. – Ngoài ra, một đầu mối rất phổ biến là động lực và sự phát triển của Chính phủ, chẳng hạn như lãnh đạo có tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển, tỉnh có coi trọng phát triển doanh nghiệp tư nhân hay không”, ông Tuấn nói: “Kế hoạch đưa ra các giải pháp là điều cần thiết để công ty cải thiện môi trường kinh doanh. ”

Huyền Thư

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?