Tăng cường các quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2020 sửa đổi bổ sung Nghị định số 163/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Do đó, kể từ ngày 1/9, công ty sẽ phát hành trái phiếu trên thị trường. Trong vòng một năm kể từ ngày phát hành, các giao dịch với dưới 100 nhà đầu tư trong nước bị hạn chế. Sau đó, trái phiếu công ty có thể được giao dịch với số lượng nhà đầu tư không giới hạn.

Khi phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế, vui lòng tuân thủ các quy định về phát hành giao dịch trên thị trường, Nghị định cũng quy định công ty phải công bố thông tin ít nhất 3 ngày trước ngày dự kiến ​​phát hành trái phiếu trên thị trường trong nước và công bố nội dung được gửi đến sàn giao dịch. – Các “kênh” huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã phát triển nhanh chóng.

Theo số liệu vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố, trong 6 tháng đầu năm, 130 công ty đã phát hành trái phiếu trị giá hơn 156 nghìn tỷ USD bằng đồng Việt Nam.

Các ngân hàng và công ty bất động sản đang phát hành trái phiếu hai nhóm có nhiều liên kết nhất. Tính đến cuối tháng 6, ngân hàng đã phát hành thành công hơn 43,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn bình quân 4,55 năm. Tổng lượng trái phiếu các công ty bất động sản phát hành vượt 45,55 tỷ đồng với kỳ hạn bình quân 3,84 năm, từ cuối năm 2019 đến nay, Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều đề xuất liên quan đến nợ tiềm tàng. Rủi ro khi huy động vốn qua kênh này. Mới đây, vào đầu tháng 7, cơ quan này đã khuyến nghị các doanh nghiệp phát hành trái phiếu tính toán dòng tiền cụ thể để xây dựng phương án phát hành trái phiếu khả thi, đảm bảo khả năng thanh toán. Đối với nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân, Bộ Tài chính đã nhiều lần khuyến cáo “không mua chỉ vì lãi suất cao”.

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?