Dự án vũng lầy trị giá hàng tỷ đô la của PVN Venezuela

a) Trong trường hợp không thực hiện thăm dò, khai thác, PVEP phải thanh toán cho đối tác nước ngoài tổng phí tham gia hợp đồng là 584 triệu USD. -Trường hợp vi phạm, phía Việt Nam sẽ xử lý theo cam kết đã ký, đặc biệt toàn bộ cổ phần PVEP trong công ty liên doanh có thể tự động chuyển nhượng cho Venezuela và các đối tác Việt Nam mà không có quyền thanh toán, bù đắp các khoản tài trợ, cho vay hoặc đầu tư đang xây dựng. Vì vậy, trong văn bản góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định cấp phép đầu tư dự án, Thủ tướng Chính phủ cần báo cáo Bộ Chính trị để trình Quốc hội thiết lập cơ chế đặc thù. Cách thức xem xét và thông qua chủ trương đầu tư dự án Junin 2 của PVN tại Venezuela tại cuộc họp tháng 10/2010.

Dự án Junin 2 do PVEP làm chủ đầu tư và được triển khai từ khi thành lập liên doanh Petromacareo giữa PVPV và Công ty Dầu khí Venezuela vào năm 2010 (đơn vị thành viên của Công ty Dầu khí Venezuela). Sau khi chấp nhận chủ trương đầu tư dự án của Venezuela vào năm 2010, đến năm 2012, báo cáo tài chính hợp nhất của PVN cho thấy PVEP đã thanh toán hơn 1.523 tỷ đồng (tương đương 65,5 triệu USD) cho dự án.

Tuy nhiên, do đầu tư một thời gian không hợp lệ nên từ năm 2013 Thủ tướng Chính phủ đã quyết định dừng dự án. Báo cáo tài chính của PVN từ năm 2014 đến nay đã ghi nhận 442 triệu USD tiền hoa hồng trả cho các đối tác Venezuela. PVEP đã đệ trình cụ thể bằng văn bản đề nghị thanh toán cuối cùng (142 triệu đô la Mỹ) cho chính phủ Venezuela cho dự án, đề nghị gia hạn thanh toán cho các cơ quan liên quan cho đến khi hoàn thành đánh giá và đánh giá đầy đủ quỹ dự phòng. . Lô Junin 2.

Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của PVN, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam cũng cho thấy khoản đầu tư của PVEP vào liên doanh, chi phí tham gia ban đầu và ban đầu, và tham gia vào dự án đầu tư Junin 2 Venezuela lần thứ hai. Tuy nhiên, kiểm toán viên độc lập chỉ ra rằng: “Không thể thu thập được bằng chứng kiểm toán thích hợp và đầy đủ để đánh giá lợi ích kinh tế trong tương lai của các chi phí tham gia tích lũy này.” – Ông Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?