Bộ Chính trị ban hành nghị quyết đầu tiên về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

Ngày 21/8, Tổng Thư ký, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Thông đã ký Nghị quyết 50 chỉ đạo hoàn thiện hệ thống, chính sách và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. – Tổng thư ký, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Thông. Ảnh: TTX

Từ nay đến năm 2030, Bộ Chính trị Trung ương nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có chọn lọc lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường làm tiêu chí đánh giá chính. Đồng thời, sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng cao, hiệu ứng chuỗi, liên kết chuỗi sản xuất và cung ứng, ưu tiên các dự án. Ứng dụng toàn cầu Ngoài ra, mục tiêu chung là đạt được thể chế, chính sách hoàn thiện trong hợp tác đầu tư nước ngoài và hội nhập quốc tế có tính cạnh tranh cao. Đồng thời, khắc phục cơ bản những hạn chế trong việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện thể chế, chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài. “,” “Đầu tư ẩn”; không xem xét sử dụng công nghệ lạc hậu để mở rộng hoặc mở rộng hoạt động của dự án, có thể gây ô nhiễm môi trường và tiêu tốn nhiều tài nguyên. — Chỉ đạo này được đưa ra trong bối cảnh giá cả chuyển dịch, đầu tư trong “ngày vàng” đang diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng, một số công ty, dự án sử dụng tài nguyên, đất đai không cần thiết, vi phạm chính sách lao động, tiền lương … xung đột và kiện cáo đã được gây ra cả trong nước và quốc tế. Trong quá trình xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các dự án đầu tư mới cũng được bổ sung hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, hành động, phần vốn góp và bổ sung điều kiện “quốc phòng, an ninh”. —— Bộ Chính trị yêu cầu, để làm rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ đầu tư trong quá trình đầu tư, thực hiện dự án thì công ty sẽ hướng dẫn, điều hành trong quá trình thực hiện dự án. Bên cạnh những nhiệm vụ này, cần có chính sách quản lý, giám sát đầu tư, để đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư cần được quan tâm và nâng cấp.

Bộ Chính trị chỉ ra rằng việc chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra liên quan đến tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương. Fenghe Chef: Quản lý toàn diện dự án gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả sử dụng đất thấp, hoạt động thua lỗ nhiều năm, dự án không thực hiện được lời hứa.

Thống kê cho thấy, gần 30 năm kể từ khi tiếp nhận vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam có hơn 23.000 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 300 tỷ USD. Trong đó, tổng vốn thực hiện xấp xỉ 161 tỷ USD. Nghị quyết số 50 đặt mục tiêu vốn chủ sở hữu đạt khoảng 15-200 tỷ USD cho giai đoạn 2021-2025 (3,0-4 tỷ USD / năm); vốn sử dụng là 10-150 tỷ USD. Từ năm 2026 đến năm 2030, vốn đăng ký là 20-300 tỷ đô la Mỹ, vốn thực hiện là 15-200 tỷ đô la Mỹ. – – Tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến, quản lý hiện đại, bảo vệ môi trường và cao công nghệ đến năm 2025 tăng 50%, đến năm 2030 tăng gấp đôi (100%). Tỷ trọng lao động qua đào tạo trong cơ cấu việc làm tăng từ 56% năm 2017 lên 70% năm 2025 và 80% năm 2030.

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?