Mục tiêu xuất khẩu của ngành nông, lâm, thủy sản đến năm 2030 là 62 tỷ USD

Trong mục tiêu này, đề án nêu rõ, nông sản chính đạt 25 tỷ USD, lâm sản khoảng 1,6-1,7 tỷ USD, thủy sản khoảng 15 tỷ USD, sản phẩm chăn nuôi khoảng 300-400 triệu đô la Mỹ, và phần còn lại sẽ là 2 tỷ đô la Mỹ.

Ngành cũng đặt mục tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu hàng năm khoảng 6 – 8%. Các chỉ tiêu khác bao gồm: 40% sản phẩm xuất khẩu liên quan đến thương hiệu quốc gia, 70% truy xuất nguồn gốc, 60% qua sơ chế và chế biến sâu … Để đạt được mục tiêu này, theo đề án, các cơ quan chức năng cần rà soát, xem xét lại thể chế. Chiến lược hoàn hảo và cụm. Chẳng hạn, sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi, thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển công nghiệp và hỗ trợ chế biến; hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu sản phẩm quốc gia và quốc tế …— – Đến hết năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, mặc dù Covid-19 nhưng con số này là tổng giá trị sản lượng của ngành kinh doanh xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 41,2 tỷ đô la Mỹ, hiện có 9 loại sản phẩm. có kim ngạch xuất khẩu vượt 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 5 kim ngạch mỗi nhóm hàng vượt 3 tỷ đô la Mỹ (bao gồm: gỗ và sản phẩm gỗ, tôm, rau quả, hạt điều, gạo). -Duc Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?