Chính phủ đã đề xuất sửa đổi khái niệm doanh nghiệp công

Khi Chính phủ đề xuất sửa đổi “Luật Đầu tư” và “Luật Doanh nghiệp”, đã đưa ra đề xuất thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận vào ngày 17 tháng 9.

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, công ty liên doanh do nhà nước làm chủ sở hữu là doanh nghiệp dưới 100% vốn nhà nước. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết sẽ đề xuất sửa đổi quy định công ty mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn cổ phần hoặc có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết cũng được được coi là doanh nghiệp nhà nước. – Ông Vũ Đại Thắng-Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Bộ KH & ĐT

Cơ quan thẩm tra – Ủy ban Kinh tế cho rằng quy định về mức đầu tư vào dự án hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không giúp Nhà nước kiểm soát các quyết định quan trọng chỉ đạo hoạt động của công ty. . Ví dụ, thông qua nghị quyết của thành viên hội đồng công ty trách nhiệm hữu hạn và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần – cơ quan kiểm toán đề nghị thành lập cơ quan biên tập. Nghiên cứu để xác định tỷ lệ giam giữ và đảm bảo rằng quyết định về các vấn đề kinh doanh quan trọng là do nhà nước lãnh đạo.

Ủy ban cũng khuyến nghị một báo cáo về phân tích tác động của sự phát triển của khái niệm “một số lượng lớn các doanh nghiệp nhà nước”, rằng quản trị công ty sẽ trở thành doanh nghiệp nhà nước và tăng cường các thỏa thuận chuyển tiếp để tránh những gián đoạn không cần thiết và khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

Sau đó, ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế, bày tỏ băn khoăn về tình trạng công ty sửa lại khái niệm này. Theo ông, khái niệm này tồn tại trong nhiều văn bản luật, kinh tế, hành chính và tư pháp.

“Chúng tôi nói rằng các công ty là bình đẳng, nhưng có một số khác. Nghĩa vụ thay đổi luật và quy định từ có thành không, từ không thành có, ví dụ: nếu một công ty không phải là một công ty trong quá khứ, thì Bây giờ nó là một công ty niêm yết hạng A, nếu trước đây bạn không có quyền thì bây giờ bạn có … “, ông Đinh nói và cho biết thêm, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, khái niệm này sẽ dẫn đến không chỉ cần rà soát, sửa đổi tám luật đã được Chính phủ chỉ ra.

Tương tự, trong quá trình sửa đổi này, Chính phủ Trung Quốc cũng đề xuất sửa hàng loạt nội dung. Phùng Quốc Hiển ước tính rằng bằng một nửa luật đầu tư năm 2014 và một phần tư công ty năm 2014.

Ông Hiển cho rằng so với giải pháp mục tiêu, báo cáo của Chính phủ hôm nay “vượt xa kỳ vọng ban đầu. Chỉ khắc phục một số việc cấp bách và cần thiết gây khó khăn cho môi trường đầu tư”. Xác định xem bạn có khắc phục được một số vấn đề hay không, hãy gia giảm một cách hợp lý. Nếu luật doanh nghiệp và luật đầu tư được sửa đổi riêng lẻ thì cần thực hiện đồng bộ các thủ tục phù hợp với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật do luật ban hành như thành lập cơ quan soạn thảo, lấy thông báo thẩm định, đánh giá tác động … Ông Hiển chỉ rõ: “Đã vi phạm pháp luật.” Ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, cũng nhận xét việc sửa đổi là bao quát, trước những vấn đề cơ bản này thì nên tách biện pháp xử lý riêng. — Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ xác nhận chỉ đạo chính thức của việc sửa đổi, sau đó tiếp tục bổ sung quy chế xây dựng vào kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sẽ cho ý kiến ​​về việc sửa đổi các luật này vào ngày 38. . Sean nói: “Tình huống khẩn cấp khẩn cấp nhưng phải xử lý cẩn thận theo đúng quy định.” –M. Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?