Ông Ruan Ding C: “ Mục tiêu kinh tế phải cao để tạo áp lực cho lãnh đạo ”

Tìm hiểu thêm về tài nguyên. Vì vậy, về lâu dài có thể giải quyết được vấn đề phát triển kinh tế, nhưng không trái. Vì lý do này, tôi nghĩ chúng ta có thể xem xét lại việc sắp xếp lại bộ phận. Nếu cần thiết, một số cơ quan có thể được loại bỏ. Đồng thời, chính phủ phải có đủ năng lực chuyên môn và thể chế chính trị thành viên đủ mạnh để hoạch định chính sách. Điều này nhằm ngăn chặn các bộ và khu vực khác nhau gây rối và “đập phá” chính trị. Việc xây dựng luật, quyết định và chính sách cũng phải được xúc tiến để không bỏ lỡ cơ hội.

Trong kinh tế tư nhân, họ phải hoạt động tự do. Khu vực tư nhân hiện sẵn sàng làm những việc mà pháp luật không cấm, nhưng vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện để ngăn chặn việc ép buộc các cá nhân làm theo thủ tục, điều quan trọng là nó hiệu quả và không vi phạm pháp luật. hợp pháp. Khái niệm này phải ăn sâu vào tâm trí của những người xây dựng và thực thi luật pháp và chính sách.

Để giảm rủi ro cho người bán, tôi nghĩ việc kiểm tra cũng nên được hủy bỏ. Lập kế hoạch kiểm tra việc tuân thủ pháp luật. Nếu tôi đụng đến quyền lợi và lợi ích của người khác, họ sẽ yêu cầu tôi kiện ra tòa, để thị trường định đoạt luật chơi. Chúng tôi chỉ cần kiểm tra đặc biệt, chẳng hạn như thuế, môi trường và an toàn. Quản lý thị trường. Chúng ta phải cải thiện sự an toàn của các doanh nhân và ngăn họ khỏi lo lắng về sự kiểm soát quấy rối.

Ngoài ra, tôi nghĩ đã đến lúc phải đưa hệ thống tư pháp dân sự của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế. Định chế này phải thông qua luật pháp quốc tế để bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp và ở vị trí độc lập. Đồng thời, chúng ta có thể thành lập một tổ chức quốc gia chuyên bảo vệ lợi ích của các công ty tư nhân. -Chúng ta nói nhiều về cải cách hệ thống. Dự thảo văn kiện đại hội đảng cũng được đề cập. Nhưng tôi cho rằng mình vẫn có ý định phải tìm cách thiết lập: cái gì là trở ngại cần loại bỏ, cái thừa cần loại bỏ, cái thiếu phải lập, để nền kinh tế chuyển hẳn sang nền kinh tế thị trường trưởng thành trong mọi khía cạnh. -Duc Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?